nieuws

Stemming NVA-leden over nieuwe naam uitgesteld

Archief

Het NVA-bestuur waagt op 29 november een tweede poging om de nieuwe naam en statuten in stemming te brengen. Op de ledenvergadering begin deze maand moest de stemming worden afgeblazen, omdat het quorum niet aanwezig was.

‘Nederlandse Vereniging van Adviseurs in Assurantiën en overige financiële producten’ moet de nieuwe naam van de NVA worden. De afkorting NVA wordt gehandhaafd. Een andere naam is nodig om de inmiddels ruimere dienstverlening te benadrukken, aldus de tussenpersonenorganisatie.
Aanvankelijk luidde de nieuwe naam ‘Nederlandse Vereniging van Adviseurs in Assurantiën en Financiële Diensten’. Deze naam werd taalkundig ‘krikkemikkig’ bevonden en daarom door de leden afgewezen.
Volgens de statutenwijziging wordt het persoonsgebonden lidmaatschap gewijzigd in een bedrijfslidmaatschap. Leidinggevende medewerkers bij het aangesloten intermediair kunnen tegen een speciale contributie persoonlijk lid worden. Een ander belangrijke wijziging is, dat assurantiekantoren die eigendom zijn van verzekeraars (captives) als lid worden toegelaten, mits zij hun aandelenbezit bekend maken.

Reageer op dit artikel