nieuws

Stad Rotterdam bevreesd voor risico’s aannemers en loodgieters

Archief

Stad Rotterdam wil de portefeuille met bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen uit de rode cijfers halen. Vooral aannemers en installatiebedrijven worden geconfronteerd met premieverhogingen.

De schadelast is “wederom gestegen” in de portefeuille Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) van Stad Rotterdam. “Wij zijn genoodzaakt maatregelen te treffen”, zo schrijft Boudewijn van Uden, directeur Marketing en Verkoop, in een brief aan tussenpersonen. “We hebben gekeken waar we moeten verhogen om deze portefeuille uit de rode cijfers te krijgen”, voegt marketingdirecteur Rien Arts daar telefonisch aan toe. “Maar deze maatregelen zijn niet van vandaag of gisteren, hoor. We voeren al langer een discussie over de avb-resultaten.”
Per de eerstkomende premievervaldatum na 31 december verhoogt Stad Rotterdam de avb-premies van vijf beroepsgroepen. De stijging blijft beperkt voor verenigingen en scholen (+11%), groothandels en opslagbedrijven (+12%) en agrarische bedrijven (+12%). De premies voor winkels, dienstverlening (incl. transport) en kleinindustrie blijven zelfs gelijk. Maar ondernemingen in de bouwnijverheid kunnen een premieverhoging van 47% tegemoet zien, terwijl installatiebedrijven en loodgieters met een stijging van 68% worden geconfronteerd.
Eigen risico
Voor nieuwe en bestaande verzekeringen voert Stad Rotterdam verder minimale eigen risico’s in. Standaard is het eigen risico e 100, maar voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en klusbedrijven wordt het eigen risico minimaal e 250 en voor winkels met bezorging en bouw- en installatiebedrijven zelfs e 500. Verder worden minimumpremies ingevoerd, die afhankelijk van de loonklasse variëren van e 75 per jaar (klasse 1) tot e 1.250 per jaar (klasse 7).
Stad Rotterdam sleutelt verder nog aan de voorwaarden voor schade door of met vaartuigen en beperkt de dekking voor zzp’ers. Schade als gevolg van beroepsziekten is niet langer gedekt voor de verzekerde als werkgevers tegenover ondergeschikten en/of de verzekerde als opdrachtgever tegenover niet-ondergeschikten.
Amev
De avb-voorwaarden van Stad Rotterdam worden met deze aanpassingen zo veel mogelijk geharmoniseerd met die van Fortis-zuster Amev. In oktober zei Amev al de premies van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven per prolongatiedatum met gemiddeld 15% te verhogen. “De schadelast van deze verzekeringen is de laatste jaren flink toegenomen”, zo motiveerde Amev de stijging toen. Als oorzaken noemde de maatschappij ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, de stijging van het aantal beroepsziekten en verhoging van de advocaat- en expertisekosten. “Daarnaast is de herverzekeringspremie fors verhoogd als gevolg van de aanslagen in de VS op 11 september 2001.”

Reageer op dit artikel