nieuws

Somber NCM kondigt premieverhoging aan

Archief

De teruggang in de wereldeconomie en de daarmee samenhangende verhoogde betalingsrisico’s nopen kredietverzekeraar NCM tot het verhogen van de premies.

NCM signaleerde eerder dit jaar al een verslechtering van de economie in de VS. Nu deze terugval zich ook in Europa voordoet en de groei in de IT- en telecomsectoren stagneert, ziet de kredietverzekeraar het aantal claims stijgen. Bestuursvoorzitter Gerard van der Stelt: “Premieverhogingen zijn onafwendbaar. We verwachten dat het aantal claims in de komende periode nog aanzienlijk toeneemt. Incassozaken zijn in de eerste negen maanden van dit jaar al met 20% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2000. Het aantal wanbetalers stijgt, en ook achterstalligheden nemen met zo’n 20% toe. De balans tussen de risico’s die we aangaan en de premies die we ontvangen, is helemaal zoek”.
Cruciaal jaar
NCM vreest dat 2001 wel eens “het meest cruciale jaar van de afgelopen decennia kan worden als het gaat om de beschikbaarheid en kosten van handelskrediet. Betalingsachterstanden en faillissementen nemen almaar toe”. Net als in de brandverzekeringsmarkt zijn de premies voor kredietverzekeringen de afgelopen jaren fors gedaald. “De premies zijn met ongeveer 50% gedaald in het afgelopen decennium, terwijl onze kosten nu hoger zijn dan ooit. Als gevolg van de evidente risicoverzwaring en de stijging van de herverzekeringspremies ontkomen wij er niet aan om de premies meer in overeenstemming te brengen met het gestegen risico”, zegt Van der Stelt. De premiestijging zou zo’n 10% gaan bedragen.

Reageer op dit artikel