nieuws

Softwarebedrijf Infa en Perceval bundelen krachten

Archief

Infa Software (Capelle aan den IJssel) en Perceval (Rijswijk) gaan per 1 januari samen verder onder de naam Infa. De aandelen blijven in handen van de oprichters van beide organisaties. Tegelijk met de aankondiging van de fusie, melden beide bedrijven dat binnenkort twee nieuwe producten in de markt worden gezet.

Infa Software is ontwikkelaar van software op het gebied van employee-benefits, financiële planning en hypotheken. Het jonge bedrijf Perceval, vorig jaar opgericht door twee oud-directieleden van I&I Adviesgroep (Achmea), is ontwikkelaar en aanbieder van een online employee-benefitsapplicatie eBenefits.
Tijdens het in- en uitlopen van werklui op het kantoor van Infa Software – er wordt verbouwd om de medewerkers van Perceval te kunnen plaatsen – vertelt Perceval-directeur Michael Lieffering dat beide organisaties al langere tijd samenwerken. “Onder eBenefits draait de EBLPro software van Infa. Doordat beide organisaties met het onderwerp employee-benefits bezig zijn en je met elkaar dingen ontwikkelt, ontstond op een gegeven moment de behoefte dat in een andere vorm te gieten. Nu zijn we zover dat we al onze producten onder één noemer, namelijk Infa, in de markt gaan zetten.”
Ook Jenze Bosma, directeur van Infa Software, is zeer te spreken over het samengaan van beide bedrijven. “Op het terrein van employee-benefits, maar ook van financiële planning, zijn we complementair aan elkaar.” Bosma noemt de internetschil rond EBLPro die Perceval gebouwd heeft.
Door het samengaan, wordt ook het managementteam van Infa sterk uitgebreid. Vanaf 2002 bestaat het management uit Michael Lieffering en Anthony van der Wel, beiden afkomstig van Perceval, en Jenze Bosma, Leonard Deegen en Mick Hanswijk die uit de Infa-stal komen. “In het rijtje mis je de naam van Henk Post”, vertelt Bosma. “Hij blijft aandeelhouder, maar zal wat meer op de achtergrond als adviseur fungeren. Hij blijft voor ons wel heel belangrijk, vooral als toetssteen voor onze plannen.”
Nieuwe producten
Op het terrein van employee-benefits introduceert Infa binnenkort het ‘Ultieme Keuzemodel’. “Dit is nog een werknaam”, vertelt Bosma. “Maar de kern van het product is het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Zo kan je bijvoorbeeld zelf je pensioen bijverzekeren en direct zien wat dat betekent voor je salaris.”
Er zijn aan dit systeem wel een aantal voorwaarden verbonden. “De belangrijkste is dat de werknemer snapt wat hij doet”, vertelt Bosma. Het systeem beheert de zogenaamde bronnen en doelen binnen de arbeidsvoorwaarden. Binnen cao’s zijn afspraken gemaakt over wat als bron dient voor uitruilmogelijkheden en wat als doel kan dienen. “Zo kan het salaris als bron gebruikt worden om het doel, meer vrije tijd, te verwezenlijken”, legt Lieffering uit. “Als je het beheer van die bronnen en doelen goed geregeld hebt, moet je het vervolgens nog presenteren aan de werknemer via het internet, intranet of extranet. Daarna moeten de gemaakte keuzes terug het systeem in”, klinkt de uitleg van Bosma. Voor het keuzemodel wordt de AfinPro software van Infa gebruikt en wordt een koppeling gerealiseerd via EBLPro. Die koppeling vindt plaats via de XML-taal (eXtensible Markup Language).
Het andere product waar Infa mee komt, is op het aanpalende terrein van financiële planning. “Wij gaan de consument een personal file bieden, getiteld Mijn Kluis (www.mijnkluis.nl)”, vertelt Bosma. In deze kluis kan de consument alle gegevens aangaande zijn financiële huishouden opslaan. “Wij begrijpen ook wel dat de consument niet thuis achter zijn pc al die gegevens gaat zitten inkloppen. Wat wij gaan doen, is die informatie uit de gegevensbestanden bij anderen halen. Dat betekent concreet dat wij in gesprek zijn met partijen als verzekeraars, belastingdienst, werkgevers, om ervoor te zorgen dat zij die gegevens beschikbaar stellen. Het zou dus zo kunnen zijn dat een klant op een gegeven moment een brief krijgt van zijn verzekeraar, waarin staat dat hij kan inloggen op Mijn Kluis en dat hij de gegevens van zijn verzekeringsportefeuille kan binnenhalen. Daar willen wij uiteindelijk heen”, vertelt een enthousiaste Lieffering. Hij beseft wel dat er nog een lange weg te gaan is. “Maar”, zegt hij, “er zijn al verzekeraars die zover zijn. Het mooiste is als we de belastingdienst meekrijgen.”
Mijn Kluis is niet gebonden aan de werkgever. Als de consument van werkgever verandert, neemt hij alle gegevens mee die hij in zijn persoonlijke file heeft staan. “Voor tussenpersonen gaat hiermee ook een wereld open”, zegt Bosma. “De tussenpersoon is de spin in het web. Via de werkgever is hij in staat de werknemer te benaderen. Als deze vervolgens de gegevens van de werknemer vrij geeft voor gebruik in Mijn Kluis, biedt dat enorme mogelijkheden op het terrein van worksite marketing.”
Voorlopig wordt Mijn Kluis eerst nog grondig getest alvorens het vrij gegeven wordt voor het grote publiek. “Het valt of staat met de validatie van de gegevens. Dus dat moeten we goed getest hebben.”
Het nieuwe managementteam van Infa (v.l.n.r.): Michael Lieffering, Jenze Bosma, Leonard Deegen, Anthony van der Wel en Mick Hanswijk.

Reageer op dit artikel