nieuws

SNS Bank overviel vakbonden met opheffing verzekeringsbuitendienst

Archief

Ontstemde vakbondsbestuurders hebben vorige week een indringend gesprek gehad met de directie van SNS Bank naar aanleiding van het voornemen haar verzekeringsbuitendienst op te heffen. Dat de 69 betrokken medewerkers per 1 juli moeten uitkijken naar een andere baan, kwam voor de bonden als een complete verrassing. Volgende week praten de partijen verder.

Als reden voor het afschaffen van de buitendienst geeft SNS, dat de toegevoegde waarde van de adviseurs te laag is. De vakbonden waren boos over deze beslissing, omdat daarover in de onlangs gevoerde cao-besprekingen met geen woord is gerept.
In het vorige week gehouden spoedoverleg is de lucht enigszins geklaard. Bestuurder Wim Brouwer van De Unie: “We hebben een constructief overleg gehad, waarin de directie van SNS in voldoende mate het boetekleed heeft aangetrokken”.
Jan-Willem Dreteler van SNS Reaal: “Het is niet zo dat wij 69 banen gaan schrappen; wij hebben een sociaal plan om de medewerkers binnen de organisatie te plaatsen. Daarmee zal echter niet kunnen worden voorkomen dat een aantal medewerkers weggaat. De discussie bij SNS was of we met de loondienstagenten door wilden gaan en we hebben besloten dat we dat niet gaan doen.”
Tijdens de onlangs afgeronde cao-besprekingen is dit niet aan de orde geweest.
Dreteler: “Dat is een schoonheidsfoutje geweest. De discussie liep toen intern al, maar was nog niet afgerond. Overigens is tijdens de besprekingen wel zijdelings over de loondienstagenten gesproken; in ieder geval is er een aantekening van gemaakt in het verslag.”
De betrokken buitendienstmedewerkers zijn vorig jaar overgekomen uit de organisatie van Reaal, dat opging in SNS. Toen was er echter nog geen sprake van dat SNS zou stoppen met de buitendienst. “We hebben Reaal in zijn totaliteit overgenomen, wat eigenlijk betekende dat het merk verdween. Dat is een ferme beslissing geweest. Pas daarna is intern de discussie begonnen over waar we met SNS heen willen. Een bedrijf is nou eenmaal dynamisch”, verklaart Dreteler.
‘Besodemieterd’
De Unie heeft de directie van SNS Reaal eerst een brief gestuurd. Wim Brouwer: “Ik heb in niet mis te verstane bewoordingen laten weten hevig verontwaardigd te zijn. Wij zaten in de cao-onderhandelingen en waren onder meer in discussie over de beloningsregeling voor de adviseurs. Onze vraag was hoe het ermee stond en of SNS met de adviseurs wilde gaan stoppen. Het antwoord was, dat die discussie na de onderhandelingen zou worden opgepakt. Wij waren toen – dat was eind mei – min of meer gerustgesteld”.
“Vervolgens bleek er vlak na de onderhandelingen een integrale adviesaanvraag bij de OR te liggen met het voorstel tot complete amputatie van de afdeling. Ik heb in mijn brief dan ook gevraagd hoe serieus wij SNS Reaal nog moeten nemen. Wij voelen ons besodemieterd, om het even onparlementair uit te drukken. Dit geeft geen pas.”
Brouwer refereert net als Dreteler aan een sociaal plan, dat voorziet in het herplaatsen van de adviseurs. De vakbondsbestuurder verwacht dat het behoud van inkomen het grootste knelpunt zal worden: “Buitendienstmedewerkers hebben een basisinkomen, maar ontvangen daar bovenop nog eens provisie. Daarmee komen zij op het niveau van een directeursinkomen. Die aanvulling raken zij nu kwijt en er zijn geen 69 directeursfuncties bij SNS Reaal. Wij hebben ooit vastgelegd dat het provisie-inkomen van de afgelopen drie jaar moet worden meegeteld bij het bepalen van een nieuw salaris. Dat zal enorm gaan knellen bij de onderhandelingen. Dit wordt een hele lastige”.

Reageer op dit artikel