nieuws

Slechtere resultaten bij DKV Nederland

Archief

Bij DKV Nederland zakte vorig jaar het nettoresultaat van f -0,6 mln naar f -3,3 mln. De verzekeraar wijt dit aan “tegenvallende schadequoten in de gehele portefeuille”.

Het is de eerste keer dat DKV Nederland komt met geconsolideerde cijfers. De groep, die in 2000 (juridisch) werd gevormd, omvat NVS (direct-writer), Rijnmond (die met het intermediair werkt), Rijnmond II( de vroegere Levob Zorg- portefeuille) en DKV Nederland Diensten (een niet meer actieve maatschappij die wordt gehandhaafd om in de toekomst met het oog op managed care te kunnen dienen als facilitair bedrijf voor derden). De groep 208> een dochterbedrijf van de Duitse ziektekostenverzekeraar DKV (Keulen) en een kleindochter van de internationale Ergo-groep – voert voornamelijk ziektekostenverzekeringen, in mindere mate aov’s, en voert tevens ongevallen- en reispolissen.
DKV Nederland had vorig jaar een premie-inkomen inclusief herverzekering van f 402,9 (394,4) mln (brutopremies f 414,8 mln resp. f 419,7 mln). De schade inclusief herverzekering bedroeg f 364,5 (354,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op f -17,0 mln. In 1999 kwam het technisch resultaat uit op f -1,1 mln. Dit is exclusief een positief resultaat van f 0,07 mln uit de levenportefeuille die in september 1999 werd overgedragen aan Nieuwe Hollandse Lloyd.
Het nettoresultaat over 2000 werd beïnvloed door f 7,0 mln aan ‘andere baten’ waaronder het bedrag dat Rijnmond kreeg voor verkoop van de zaakschadeportefeuille aan Erasmus. In 1999 was er f 4,2 mln aan ‘andere baten’, inclusief de verkoop van genoemde levenportefeuille. DKV Nederland wil de bedragen die met de overdrachten zijn gemoeid niet noemen.
Buiten genoemde cijfers staat ziekenfonds Nederzorg dat eind vorig jaar 18.000 (1999: 6.200) verzekerden had. De omzet van het fonds bedroeg f 35 mln en het nettoresultaat kwam uit op f 14 mln.
Plannen
Van augustus tot en met november zal DKV Nederland bezig zijn met verhuizen. De vestigingen Amsterdam (NVS en Nederzorg) en Deventer (administratie) worden stapsgewijs opgeheven. De werkzaamheden worden geïntegreerd in het Rijnmond-gebouw in Rotterdam en in een, voor dit doel onlangs gehuurd, naburig pand.
Het ziet er naar uit, dat de labels Rijnmond en Nederzorg verdwijnen. Overwogen wordt om het label DKV Nederland te gaan hanteren voor producten die via het intermediair worden afgezet (Rijnmond en bepaalde collectiviteiten van NVS) en het ziekenfonds om te dopen in DKV Ziekenfonds. “Daarover is nog geen besluit genomen”, zegt Martin Kerkhof, directievoorzitter van DKV Nederland.

Reageer op dit artikel