nieuws

Slecht resultaat afgestoten ziektekostenbedrijf Anker

Archief

De ziektekostenverzekeraar van de Anker Groep had vorig jaar slechtere resultaten dan in het voorgaande jaar. Inmiddels is deze verzekeraar overgedragen aan Geové RZG Amicon Groep.

In het onderlinge ziektekostenbedrijf dat tot vorig jaar de spilactiviteit van de Anker Groep was, bedroegen de baten f 31,0 (33,5) mln, waarvan f 29,0 (31,8) mln aan premies en bijdragen voor pooling standaard(pakket)polissen. Het technisch resultaat kwam uit op f -0,5 (0,1) mln en het nettoresultaat op f -0,5 (-0,04). Deze cijfers zijn inclusief het bemiddelingsbedrijf Het Anker Assurantiën en Het Anker Treasury en Financiële Dienstverlening. Deze BV’s, die niet zijn overgedragen, hadden een resultaat van respectievelijk f -0,68 (-0,12) mln en f 0,006 (-0,05) mln.
Anker Uitvaart, een onderlinge die binnenkort wordt overgedragen aan Algemeen Belang, had een inkomen uit premies en koopsommen van f 0,24 (0,26) mln en een nettoresultaat van f 0,01 (-0,10) mln. Bij Anker Rechtsbijstand, eveneens een onderlinge, bedroeg het premie-inkomen f 2,4 (2,3) mln en de nettowinst f 0,02 (-0,007) mln.
Anker Crew Liability, de verzekeraar voor het werkgeversrisico van reders, had een premie-inkomen van f 2,3 (1,9) mln en een nettoresultaat van f 0,35 (0,05) mln.
Mede in verband met genoemde overdracht van activiteiten, heeft de Anker Groep over 2000 geen groepscijfers gepubliceerd. Van het ziekenfonds – dat overigens buiten de groepscijfers valt – heeft Anker nog geen cijfers. Ook het ziekenfonds is begin dit jaar overgedragen aan Geové RZG. Het fonds had rond de overdracht circa 10.000 verzekerden.
De Anker Groep heeft begin dit jaar een nieuwe koers ingezet: kernactiviteit wordt advisering in plaats van ziektekostenverzekeringen (zie AM 15, pag 12).

Reageer op dit artikel