nieuws

Slecht jaar voor ziekenfonds De Friesland

Archief

Ziekenfonds De Friesland is vorig jaar “conform de begroting” nog dieper in de rode cijfers gekomen. Het nettoresultaat daalde van e -3,1 mln naar e -7,9 mln.

De Friesland had in 2002 een inkomen uit premies en bijdragen uit de kassen van e 492,6 (4.507) mln. Hiervan had e 50,4 (37,5) mln betrekking op de nominale premie. Aan schades werd e 471,3 (430,2) mln uitgekeerd. De bedrijfskosten kwamen uit op e 23,5 (22,8) mln. Het technisch resultaat dat in 2001 e -1,7 mln bedroeg, kwam op e -3,9 mln.
Het beleggingsresultaat was e 6,5 (2,1) mln negatief. Het niet-technische resultaat kwam hiermee uit op e -4,1 (1,4) mln.
“Ondanks het verlies zijn wij tevreden”, stelt De Friesland. “Als wij kijken naar andere zorgverzekeraars presteren wij boven verwachting.” De verzekeraar maakt hierbij de kanttekening, dat 2002 “het slechtste jaar is dat de zorgverzekeringsbranche ooit heeft meegemaakt”. De Friesland heeft nog geen cijfers over de particuliere hoofd- en aanvullende verzekeringen.

Reageer op dit artikel