nieuws

Schades aan zeven kerken in Enschede voor Donatus

Archief

Door de vuurwerkramp in Enschede liepen zeven bij de onderlinge brandverzekeraar Donatus verzekerde kerken schade op. Bij drie kerken was de schade groot: ruim f 1,3 mln.

Van de bij Donatus verzekerde kerken liep de Mariakerk de grootste schade op. “Het ging om ruim één miljoen gulden”, zegt officemanager Simon Kadijk. “De Gereformeerde kerk had ruim twee ton schade en de Vrije Evangelische kerk ruim één ton. De overige vier kerken aan de rand van het rampgebied hadden samen een schade van nog geen vijftigduizend gulden. Overigens is de zwaarst getroffen Gereformeerde Vrijgemaakte kerk niet bij ons verzekerd. Voorts hadden wij twee schaden van particulieren.”
Donatus verzekert hoofdzakelijk gebouwen in de kerkelijke en de sociale sector. Voor werknemers die aan deze instellingen zijn verbonden, biedt Donatus opstal- en inboedeldekkingen aan en bemiddelt de onderlinge in overige verzekeringen.
Jaarcijfers
Donatus boekte vorig jaar een brutopremie Brand van f 28,4 (27,4) mln, exclusief herverzekering. Er waren 1.787 schadegevallen (+21,4%). De schade voor eigen rekening bedroeg f 5,8 (4,0) mln. De totale geboekte schade was f 7,5 (7,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op f 10,8 (12,7) mln.
Donatus dekt verder het cascorisico van wagenparken behorend tot de verzekerde objecten, zoals kloosters. De premie-inkomsten hieruit bedroegen f 2,3 (2,3) mln en de schade voor eigen rekening f 2,4 (2,8) mln. Het technisch resultaat beliep f -0,6 (-1,0) mln.
Het bemiddelingsbedrijf had een provisie-omzet van f 0,7 (0,6) mln. Van het batig saldo van f 20,8 (18,8) mln werd f 14,2 (13,7) mln gerestitueerd aan brandverzekerden.

Reageer op dit artikel