nieuws

Schaderesultaten Aegon 40% verbeterd

Archief

De Nederlandse schaderesultaten van Aegon zijn in de eerste negen maanden van dit jaar met 40% verbeterd: bij ongevallen en ziekte tot ( 62 mln en bij de overige schadeverzekeringen tot ( 66 mln. Als oorzaak noemt Aegon “de verbeterde schadelastontwikkeling”.

De nettowinst van Aegon Nederland is tot nu toe ( 1.144 (1.042) mln. Voor belastingen is het resultaat ( 1.424 (1.271) mln groot. Daarvan is ruim 90% afkomstig uit levensverzekeringen. De schadeverzekeringen dragen aan het brutoresultaat ( 66 (46) mln bij, de ziektekosten- en ongevallenverzekeringen ( 62 (44) mln.
In het derde kwartaal steeg het totale premie-inkomen van Aegon Nederland met 17,6% tot ( 1.891 mln. De schadepremies bleven vrijwel gelijk: ( 196 (194) mln. Ziektekosten en ongevallen steeg 14% tot ( 55 (48) mln.
Leven
Het levenbedrijf van Aegon zag de premie-omzet in het derde kwartaal met 20% stijgen tot ( 1.640 mln. In de eerste twee kwartalen lag dit groeicijfer nog op 11,3% respectievelijk 8,8%. De toename in het laatste kwartaal is voor een groot deel toe te schrijven aan een koopsomstorting voor een pensioencontract. Het gaat volgens Aegon om het pensioencontract voor werknemers in de sector Golfkarton. Hoe groot de koopsom is, zegt Aegon niet.
Duidelijk is wel dat de premie-omzet uit garantieverzekeringen tegen koopsombetaling (zowel individueel als collectief) is gestegen tot ( 643 (229) mln. De premie-omzet uit garantiepolissen tegen periodieke premiebetaling daalde daarentegen met 19% tot ( 168 (207) mln. Nog minder is het gegaan met de omzet uit beleggingsverzekeringen tegen koopsombetaling: -34% tot ( 236 (355) mln. De periodieke unit-linkedpremies stegen licht tot ( 593 (575) mln. In totaal dalen de periodieke premies voor levensverzekeringen in het derde kwartaal met 3%.
Kees Storm met pensioen
Kees Storm stopt april volgend jaar als bestuursvoorzitter van Aegon. Huidig bestuurslid Donald Shepard, een Amerikaan, volgt hem op. Storm (59) is 23 jaar bestuurslid geweest van Aegon en rechtsvoorganger AGO. “Het valt me zwaar te stoppen. Het is emotioneel en een bijzonder gevoel. Aegon is een groot deel van mijn leven, ik beschouw het als familie en het is niet eenvoudig daarvan afscheid te nemen.”
Storm kan zijn band met Aegon blijven behouden, want de raad van commissarissen wil hem voordragen als nieuwe commissaris.
Kees Storm: afscheid van familie

Reageer op dit artikel