nieuws

Schade ‘grote branden’ meer dan de helft toegenomen

Archief

Het schadebedrag door grote branden is in de eerste drie maanden van dit jaar met 55% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2000. Bijna de helft van die branden vond plaats in een vrij toegankelijk gebouw.

De schadelast door grote branden (schade meer dan f 2 miljoen) is in het eerste kwartaal van 2001 fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de eerste drie maanden van dit jaar werd een brandschade geboekt van f 373,7 mln. Dat is een stijging van 55,3% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, toen de schade nog f 240,6 mln bedroeg. Grootste bijdrage aan het totaalbedrag leverde de brand bij een industrieterrein in ‘s-Heerenberg op 11 maart: geraamde schade f 75 mln. Het aantal grote branden bleef met 34 (35) stabiel.
Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) is bezorgd over het feit dat bijna de helft van alle grote branden heeft plaatsgevonden in een publiekstoegankelijk gebouw. Het NCP vindt dan ook dat eigenaren gewezen moeten worden op de verantwoordelijkheid die zij voor de brandveiligheid van hun gebouw hebben. “De rampen in Enschede en Volendam hebben voor extra aandacht bij betrokkenen gezorgd. Dat is kennelijk niet voldoende; er moet concrete informatie ontwikkeld worden hoe men in verschillende omstandigheden brand kan voorkomen of beperken”, aldus het NCP.
Het totale schadebedrag door grote branden bereikte in 2000 een recordhoogte van f 1,4 mld, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1999, toen de totale schade op f 660,6 mln uitkwam.

Reageer op dit artikel