nieuws

SAR van start met A-register

Archief

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft de erkenningsregeling voor Registeradviseurs in Assurantiën (RAIA) gelanceerd. Ook is het bestuur uitgebreid met Hans de Boer, voorzitter van MKB-Nederland.

Het nieuwe register is bedoeld voor adviseurs die in het bezit zijn van het A-diploma en minimaal drie jaar werkzaam zijn in de branche. Net als bij het Register Makelaar in Assurantiën (RMIA) komt er een personen- en bedrijvenregister. De feitelijk leider moet onder meer op persoonlijke titel jaarlijks zeven PE-punten behalen. Voor bedrijven geldt dat moet worden voldaan aan de PE-verplichtingen die zijn voorgeschreven door NVA en NBVA, waarbij de feitelijk leider zijn persoonlijke punten mag inbrengen. De SAR zal alle SER-ingeschrevenen met een A-diploma aanschrijven met het verzoek zich aan te melden voor het register.
De SAR onderscheidt nu drie kwaliteitsniveaus: A-plus (RMIA), A (RAIA) en B-plus (Registerbemiddelaar in Assurantiën). Voor dit laatste niveau moet komend jaar een RBIA-register worden geopend. Verder wordt gestudeerd op aparte registers voor EB- en pensioenadviseurs.
Bestuur
Het bestuur van de SAR is uitgebreid met Hans de Boer, voorzitter van MKB-Nederland. “De registermakelaar en -adviseur zijn dé assurantieadviseurs van het mkb. Daarom is het goed dat wij direct betrokken zijn bij de inrichting en uitvoering van deze registers”, zegt De Boer. Het SAR-bestuur bestaat verder uit voorzitter Bob Veldhuis, secretaris Ab Swildens, penningmeester Uri Coronel en voorzitter testcommissie Piet van der Made.
SAR-voorzitter Bob Veldhuis (rechts) schudt het nieuwe bestuurslid Hans de Boer de hand.

Reageer op dit artikel