nieuws

Samenwerking Slachtofferhulp Nederland en LetselTelefoon

Archief

De organisatie Slachtofferhulp Nederland beveelt de regionale Bureaus Slachtofferhulp aan om letselslachtoffers eventueel te verwijzen naar een bureau dat is aangesloten bij de Nationale LetselTelefoon (NLT). In 1999 sloot Slachtofferhulp Nederland al een dergelijke overeenkomst met de LSA, de vereniging van Letselschade-Advocaten.

Het eind oktober gesloten convenant was volgens beide partijen mogelijk, omdat de bureaus die verenigd zijn in de NLT voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die door Slachtofferhulp Nederland gesteld worden; bijvoorbeeld vakbekwaamheid van de schaderegelaars en een klachtenregeling voor cliënten.
Slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk krijgen vaak te maken met schade die moet worden verhaald op de veroorzaker of op diens verzekeringsmaatschappij. Wanneer het gaat om een ingewikkelde schade, is dit specialistenwerk. In zulke gevallen kan de vrijwillig medewerker van Bureau Slachtofferhulp verwijzen naar een deskundige belangenbehartiger.
Bij Slachtofferhulp Nederland wordt er op gewezen, dat de 25 regionale bureaus zelfstandig zijn in hun verwijzingen. “Wij hebben nu op landelijk niveau afspraken met LSA en NLT, maar de regionale hulpverleners kunnen ook verwijzen naar andere bureaus waarmee zij goede ervaringen hebben.”
Voortgangsbericht
In het convenant met de NLT is onder meer vastgelegd, dat de NLT-schaderegelaar elke drie maanden, na toestemming van de cliënt, een schriftelijk voortgangsbericht verstrekt aan het Bureau Slachtofferhulp dat de cliënt heeft verwezen.
Bij NLT zijn de volgende elf bureaus aangesloten: Berntsen Mulder Claimcare, Claims Settlement Schaderegelingen, Van Cuijk Expertisebureau, Letselschadebureau Drost, Europrotector, Stichting Hoogstraaten Schaderegeling, Mooyman & Partners Letselexpertise, Ottenschot Letselschadespecialisten, Expertise- en Schaderegelingsbureau Tijbout, Weggemans Personenschade Adviseurs, Letselbureau Zuid.
Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland bijna 100.000 slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk. De hulp is in handen van 1.500 vrijwilligers, die worden ondersteund door 250 beroepskrachten. De hulp bestaat uit praktische, juridische en emotionele steun. De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het krijgen van schadevergoedingen, assisteren bij het invullen van formulieren, geven voorlichting over het juridische proces en verwijzen, indien nodig, door naar professionele hulpverlening.

Reageer op dit artikel