nieuws

Salland verbetert resultaat door betere beleggingsopbrengsten

Archief

Salland verbeterde vorig jaar het technisch resultaat doordat (in de ziekenfondssector) de kosten van zorgverleners lager uitviel. Het nettoresultaat steeg doordat de beleggingsresultaten verbeterden.

Salland (Deventer) had vorig jaar een totaal inkomen van e 123,9 (107,9) mln. Hieraan droeg het ziekenfonds e 114,2 (99,0) bij. In dit bedrag was inbegrepen e 12,1 (13,0) mln aan nominale ziekenfondspremie. De aanvullende verzekeraar had een inkomen van e 9,7 (8,9) mln. Het bemiddelingsbedrijf Salland Schadeverzekering had een inkomen van e 132.000 (94.000). Salland bemiddelt voor reisverzekeringen van Eurocross (sinds dit jaar: De Friesland) hetgeen e 43.000 (62.000) opleverde, voor particuliere ziektekostenverzekeringen van Zorg & Zekerheid hetgeen e 57.000 (24.000) opleverde en voor natura-uitvaartverzekeringen van Yarden, hetgeen e 27.000 (8.000) opleverde.
Het totale verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 5,4 (1,5) mln. Hieraan droeg het ziekenfonds e 4,9 (0,8) mln bij en de aanvullende verzekeraar droeg hieraan e 0,5 (0,7) mln bij.
Het nettoresultaat van e 7,1 (2,2) mln was voor e 6,0 (1,1) mln te danken aan het ziekenfonds. De aanvullende verzekeraar had een nettoresultaat van e 1,1 (1,0) mln en het bemiddelingsbedrijf van e 24.000 (-96.000).
Het eigen vermogen van Salland steeg van e 18,9 mln naar e 26,1 mln.
Van de winst over 2001 besteedt Salland een bedrag van e 1 mln tot e 1,5 mln voor verbetering van de zorg in de eigen regio. Het gaat onder meer om een huisartsenpost Salland-kantoor gecombineerd met een huisartsen- en apothekerspost in het Deventer Ziekenhuis en om verbetering van de voorlichting via internet. Voorts gaat het om eenmalige projecten zoals voorlichting over tandartsenzorg voor jongeren, EHBO-koffers voor sportverenigingen en verbetering van de zorg op kinderafdelingen in drie ziekenhuizen.
Nieuw stelsel
Salland is een van de weinige zorgverzekeraars in ons land die nog zelfstandig werkt en dat zo wil houden. Om met gelijkgestemden een vuist te kunnen maken, neemt Salland deel in de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ). De andere leden zijn: Azivo (Den Haag), De Friesland (Leeuwarden), Trias (Gouda) en Zorg & Zekerheid (Leiden).
De VRZ heeft onlangs de kabinetsinformateur meegedeeld bezwaren te hebben tegen een nieuw ziektekostenstelsel met geheel nominale premie. De VRZ denkt dat de (voormalige ziekenfonds)verzekerden hun premies niet (op tijd) zullen betalen en voorzien dekkingsproblemen. De VRZ gaat er van uit, dat het beoogde stelsel meer bureaucratische rompslomp met zich mee zal brengen dan de huidige automatische te innen procentuele premies. In feite zijn de vijf verzekeraars tegen een stelsel met een private uitvoering. Zij hadden liever gezien dat CDA, LPF en VVD zich hadden uitgesproken voor het zogenoemde Plan-Borst waarin een publiekrechtelijke uitvoering wordt voorgesteld.

Reageer op dit artikel