nieuws

RVS sluit slechts tweeduizend Dela-polissen

Archief

De nieuwe maatschappij Dela-RVS Uitvaartzorg heeft tot en met de maand april slechts tweeduizend verzekerden mogen verwelkomen. “We denken dat de productie in ieder geval hoger moet kunnen zijn dan nu het geval is”, erkent Dela-directeur Dick Moll.

Moll heeft binnenkort overleg met de RVS-directie over de ontwikkelingen bij nieuwe uitvaartverzekeraar. Dela-RVS Uitvaartzorg werd december vorig jaar operationeel; RVS moet zorg dragen voor de verkoop van natura-uitvaartpolissen en Dela is verantwoordelijk voor de verzorging van uitvaarten. Beide maatschappijen bezitten 50% van de aandelen.
Volgens Moll heeft de joint-venture te maken met opstartproblemen. “Het is wel een beetje raar om er als Dela-directeur iets over te zeggen, want de verkoop is toch vooral een RVS-zaak”, aldus Moll, die benadrukt positief te blijven staan tegenover de joint-venture. “Kijk, door de komst van het nieuwe belastingstelsel is RVS bijzonder druk geweest met het opleiden van z’n adviseurs met het oog op de nieuwe regels. De uitvaartverzekering heeft daardoor wat minder prioriteit gekregen. Het komt allemaal nog wel.”
Zwitserland
Het jaarverslag over 2000 staat, net als dat over 1999, in het teken van het geschil over de voorziening verzekeringsverplichtingen met de belastingdienst. In de ogen van de fiscus is die voorziening veel te royaal. Uit die redenering volgt de vaststelling dat Dela jarenlang ten onrechte dotaties aan de voorziening heeft gedaan, dotaties die de winst onnodig laag hebben gehouden. En daar komt het fiscale belang: de fiscus zegt te weinig vennootschapsbelasting te hebben geïnd. Over het fiscale jaar 1996 heeft Dela derhalve een naheffing van f 300 mln gekregen, terwijl over daaropvolgende jaren naheffingen van f 85 mln zijn gegeven danwel aangekondigd.
Voortdurend overleg met de belastingdienst heeft in de claims geen verandering gebracht. Een oordeel van de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer dat de Dela-voorziening noodzakelijk is om aan de verplichtingen te voldoen, is door de fiscus genegeerd. Net zoals het Besluit Winstbepaling en Reserves Verzekeraars (BWRV), op 1 januari van dit jaar van kracht geworden, waaronder volgens de staatssecretaris van Financiën nadrukkelijk ook natura-uitvaartverzekeraars vallen. Dela heeft een voorstel gedaan de grondslagen aan het BWRV aan te passen en zo een nieuwe voorziening te berekenen, maar de belastingdienst is daar niet op ingegaan.
“Dela mag niet verwachten dat de belastingdienst haar standpunt op korte termijn zal herzien. Dit heeft tot gevolg dat Dela, teneinde de vereiste voorziening veilig te stellen, tot haar teleurstelling gedwongen is de financiële activiteiten naar het buitenland te verplaatsen”, zo schrijft Moll in het jaarverslag. Fijntjes gevolgd: “Daardoor zal in de toekomst aldaar belasting worden betaald en niet, of in veel mindere mate, in Nederland.” De nieuwe locatie voor de financiële huishouding van Dela – die de vorm krijgt van een herverzekeraar, wordt Zwitserland. “Het tarief voor winstbelasting is daar 10% tot 11%, tegen 35% in ons land”, aldus Moll.
Jaarcijfers
Dela verwelkomde vorig jaar 49.269 nieuwe verzekerden in Nederland (+2,3%) en 25.607 in België (+14,2%). Het aantal nieuwe verzekerden is daarmee wel 27% lager uitgevallen dan in 1999. ’s Lands grootste uitvaartverzekeraar telt momenteel ruim 2,2 miljoen verzekerden, dat is 13,8% van de Nederlandse bevolking. Het verzekerde kapitaal is inmiddels f 15,3 (14,1) mld groot, de technische voorziening is nu f 2,3 (2,1) mld groot. Het brutopremie-inkomen van Dela steeg tot f 324 (306) mln. Daarvan is f 240 (213) mln reëel periodiek inkomen en f 83,7 (93,5) mln boekhoudkundig, zijnde de backservice-dotatie aan de technische voorziening in verband met stijgende uitvaartkosten.
Het aantal uitvaarten door of voor Dela verzorgd, bedroeg vorig jaar 20.641 (marktaandeel bijna 15%). De gemiddelde uitvaartkosten stegen met 4,3% tot f 5.516 (5.287). Het uitvaartbedrijf van Dela (24 uitvaartcentra en vijf crematoria) leverde een bedrijfsopbrengst op van f 142 mln (+5,1%). Onlangs heeft Dela overigens uitvaartonderneming In Pace in Oldenzaal overgenomen. In Pace telt veertig medewerkers en uitvaartcentra in Oldenzaal en twee in Hengelo, waar jaarlijks duizend uitvaarten worden verzorgd.
De totale nettowinst van Dela zakte, onder meer door lagere beleggingsinkomsten, tot f 44,0 (70,8) mln. Bij Dela werken 616 mensen, 284 (271) voor het verzekeringsbedrijf en 332 (277) voor het uitvaartbedrijf.
Dick Moll: “In de toekomst betalen we geen, of in veel mindere mate, belasting in Nederland”.

Reageer op dit artikel