nieuws

Ruim één miljoen gezinnen heeft rechtsbijstanddekking

Archief

Vorig jaar hadden ongeveer 975.000 huishoudens in ons land een gezinsrechtsbijstandpolis. Dit houdt in, dat tezamen met bedrijfspolissen met gezinsdekking, meer dan een miljoen gezinnen voor rechtsbijstand is gedekt.

Het Verbond van Verzekeraars schat het aantal bedrijfspolissen met een daaraan gekoppelde gezinsdekking op 35.000. Het gaat daarbij vooral om polissen voor agrariërs. Het aantal gezinsrechtsbijstandpolissen stijgt de laatste jaren snel. In de periode 1995-1999 ging het om achtereenvolgens de volgende aantallen: 580.000, 610.000, 680.000, 775.000 en 870.000. De groei zit er nog steeds in. De gezinnen vinden – als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen – een rechtsbijstandpolis steeds meer noodzakelijk. Bovendien wordt het product aantrekkelijker naarmate bij de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand de drempels worden opgehoogd en de overheidsbijdragen worden verlaagd.
De gezinsrechtsbijstandverzekeringen waren vorig jaar goed voor een totale brutopremie van f 264 (228) mln. De brutoschade bedroeg f 200 (171) mln. Het resultaat na interest verbeterde van f -9,5 mln naar f -7,0 mln. Het gemiddelde bedrag per schadeclaim steeg van f 1.700 naar f 1.750. Dit blijkt uit Verzekerd van Cijfers, een jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraars.
Overige rechtsbijstand
In de sector bedrijfsrechtsbijstand bedroeg de totale brutopremie f 178 (166) mln, en de brutoschade f 115 (109) mln. Het resultaat na interest daalde van f 1,4 mln naar f 1,0 mln.
Bij motorrijtuigenrechtsbijstand bedroeg de totale brutopremie f 135 (121) mln en de brutoschade f 50 (40) mln. Het resultaat na interest daalde van f 31,7 mln naar f 27,0 mln.
In de gehele rechtsbijstandbranche steeg het brutopremie-inkomen van f 521 mln naar f 577 mln. De brutoschade kwam uit op f 365 (314) mln. Het resultaat na interest kwam uit op 3,0% (2,0%) van de premie.

Reageer op dit artikel