nieuws

Ruim 200 tusssenpersonen zijn ook registermakelaar

Archief

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft tot op heden 204 makelaars en ruim honderd assurantiebedrijven ingeschreven. De overgrote meerderheid van de makelaars heeft gebruik gemaakt van de inmiddels beëindigde overgangsregeling.

Het aantal nieuwe registermakelaars dat is geregistreerd, blijft uiterst beperkt. Van de vijftien kandidaten die tot op heden aan een mondelinge test zijn onderworpen, zijn er slechts zes erin geslaagd de titel ‘registermakelaar in assurantiën’ (RMIA) te verkrijgen. Deze maand en in december komen nog zes kandidaten aan de beurt voor een mondelinge test. In totaal wachten nog dertien kandidaten op het afleggen van het toelatingsexamen.
De overgangsregeling voor in het verleden beëdigde makelaars in assurantiën is op 15 november beëindingd. Tussenpersonen die zich na die datum hebben aangemeld, zullen alsnog een mondelinge test moeten afleggen.

Reageer op dit artikel