nieuws

Royal sterk in Schade, zwak in Leven

Archief

Royal Nederland Verzekeringsgroep, via AGF een dochterbedrijf van Allianz, kent problemen in het levenbedrijf. De omzet daalt en het resultaat stabiliseert. Het veel grotere schadebedrijf floreert daarentegen.

De schadeverzekeraars van Royal Nederland hebben in het eerste halfjaar voor een brutopremie-inkomen van f 797 (704) mln gezorgd, oftewel een stijging met 13%. Het tweede kwartaal was met een groeicijfer van 16,6% nog beter dan het eerste kwartaal (+10,3%). Aan de stijging wordt bijgedragen door de van AXA overgenomen beursportefeuille, zo nuanceert Royal zelf.
Met de schaderesultaten is het in het tweede kwartaal ook aanzienlijk beter gegaan: f 39,0 (22,0) mln operationele winst tegen f 7,3 (25,8) mln in de eerste drie maanden. “De resultaten binnen de branches Motor en Aansprakelijkheid verbeterden”, zo geeft Royal aan. “Bij Brand en Engineering zijn de resultaten teruggelopen, maar nog wel positief.”
Levenbedrijf
De verkoop van levensverzekeringen heeft te kampen met de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel. De productie van koopsompolissen – bij Royal ook nog eens voornamelijk unit-linked – neemt sterk af: van f 199,0 mln in het eerste halfjaar van 2000 tot f 83,7 mln dit jaar. De periodieke premies dalen onder invloed van de inzakkende hypotheekmarkt tot f 193,9 (198,3) mln.
Het totale premie-inkomen Leven daalde in het tweede kwartaal nog harder dan in de eerste drie maanden: f 122 (147) mln (-17,3%) respectievelijk f 155 (169) mln (-8,0%). Het operationele resultaat van het levenbedrijf herstelde zich in het tweede kwartaal: f 15,4 (13,9) mln. In het eerste kwartaal was nog sprake van een daling tot f 11,7 (13,4) mln.
Netto resulteert een tien procent hogere halfjaarwinst van f 69,0 (62,6) mln. Toch heeft Royal het eigen vermogen in de eerste zes maanden zien teruglopen tot f 1.100 (1.124) mln. Het aantal medewerkers (in fte) steeg tot 1.118 (1.090).

Reageer op dit artikel