nieuws

Royal Nederland is somber over levenmarkt

Archief

“Het lijkt erop dat de verwachte terugloop in de omzet uit levensverzekeringen marktbreed nog harder is dan verwacht.” Dat zegt Royal Nederland-directielid Frank Rosenmuller. Maar volgens hem heeft Royal, door zijn goede positie op de pensioenmarkt, niet veel te lijden onder de malaise.

Rosenmuller sprak zijn sombere woorden uit in een toelichting op de jaarcijfers van de Allianz-dochter. “Er worden vrijwel geen spaarverzekeringen meer afgesloten, mensen zijn door de beursontwikkelingen huiverig geworden voor beleggingskoopsommen en de hypotheekmarkt is duidelijk minder”, zo is zijn onderbouwing van de stelling. “Dat het CBS over het eerste kwartaal nog een productiegroei meldt, is puur te wijten aan overloop van posten uit 2000. Je ziet in de cijfers over maart al een kentering.”
De overloop van posten uit 2000 doet zich volgens Rosenmuller niet voor bij Royal Nederland. “Wij hebben geen achterstanden meer. Binnen een week worden voor alle branches nieuwe polissen en mutatieaanhangsels afgegeven.”
Bij intermediairorganisatie NBVA komen de woorden van Rosenmuller niet vreemd voor. “Wij horen van onze leden soortgelijke geluiden. Met name de dip in de hypothekenmarkt heeft zijn effect op de verkoop van levensverzekeringen. Verder heeft nieuwe fiscale wetgeving natuurlijk zijn invloed en is de verkoop van koopsompolissen na de hausse eind vorig jaar aanzienlijk minder”, aldus woordvoerder Paul Oostdam. Volgens de NVA is echter niet sprake van ‘een grote dip’. “Natuurlijk, net als vorig jaar stagneert de levenmarkt, of wordt zelfs iets slechter”, weet beleidsmedewerker Tim Schoonbergen. “Maar onze leden geven niet de indruk dat de productie hard achteruit loopt. Het is niet dramatisch.”
In deze magere marktomstandigheden voorziet Royal Nederland voor dit jaar toch een lichte premiestijging. “Wij zijn goed gesitueerd op de pensioenmarkt en dat is een groeimarkt”, aldus Rosenmuller. “Met name de semi-collectiviteiten op basis van beschikbare premie.”
Jaarcijfers
Over het boekjaar 2000 liep het brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen bij Royal met ruim 5% terug tot f 595,4 (628,7) mln. Deze cijfers zijn exclusief de Belgische activiteiten van Royal Life Belgium – in 1999 goed voor f 89,7 mln – die werd overgedragen naar AGF Belgium. Overigens is de Nederlandse portefeuille van AGF Belgium weer verhuisd naar Royal: f 1,4 mln premie uit voornamelijk schadeverzekeringen.
De levenproductie van Royal werd met name gedrukt door tegenvallers op de hypotheekmarkt, vooral bij de oversluitingen. De nieuwe hypotheekproductie zakte met 29% in tot afgerond f 2,8 (3,9) mld.
Het verzekeringstechnische resultaat van het levenbedrijf steeg overigens wel van f 40,3 mln naar f 52,9 mln.
Schade
Over het schadebedrijf – Royal Schade, Allianz Royal en London Verzekeringen (voorheen London & Lancashire en Elvia Schade en Zorg) – is de directie van Royal Nederland dit keer beter te spreken. “In tegenstelling tot de uitgesproken verwachting van een verder teruglopende winst is het verzekeringsresultaat in het jaar 2000 met één miljoen euro gestegen”, zo meldt het jaarverslag. Het resultaat kwam uit op f 53,1 (50,9) mln. Het brutopremie-inkomen kwam door autonome groei én premieverhogingen 6,8% hoger uit op f 1.159 (1.238) mln.
In Royal’s belangrijkste branche, Motorrijtuigen, steeg de premie-omzet met 8,5% naar f 786,9 (725,5) mln. Het verzekeringsresultaat schoot met 61% omhoog naar f 12,1 (7,5) mln. “Premieverhogingen hebben hun effect gehad, terwijl de extreme groei van autoruitschades in 1999 abrupt wegviel in het verslagjaar.” Toch zijn de onderliggende getallen zeer divers. Zo verminderde het verlies in de WA-tekening aanzienlijk tot f -3,2 (-23,2) mln, maar halveerde de winst op de cascodekkingen tot f 15,7 (30,7) mln. Het lopende jaar typeert Royal als “moeizaam”. Toename van regres, tariefverhogingen bij schadeherstelbedrijven en hogere letselschades (door loonstijgingen) hebben Royal al tot een premieverhoging van 7% gebracht.
Brand
In de branche Brand drukte de ramp in Enschede op de winst van Royal. De maatschappij, onder meer aansprakelijkheidsverzekeraar van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks en brandverzekeraar van bierbrouwer Grolsch, leed een brutoschade van f 50,5 mln; na herverzekering netto f 13,0 mln.
Verder noemt Royal de resultaten uit internationale contracten “vooralsnog onbevredigend”. Wel is er inmiddels sprake van “een voorzichtige opwaartse druk op de premies” en heeft Royal vorig jaar een positief resultaat op de beurstekening behaald. “Een excellente job in die markt”, zo laat Rosenmuller zijn waardering blijken. Als beursverzekeraar zegt Royal een leidende maatschappij te willen zijn voor internationale, commerciële en industriële risico’s. “Die toppositie hebben we nu”, stelt Rosenmuller. In de te koop staande portefeuilles van Nationale-Nederlanden en Sampo zegt Royal niet geïnteresseerd te zijn. “We moeten niet veel groter worden dan we nu zijn. De balans moet blijven.”
In z’n totaliteit leverde de branche Brand een resultaat op van f 19,2 (27,4) mln, bij een premie-inkomen van f 284,0 (242,4) mln. De cijfers van de andere branches zijn: Transport f -0,2 (3,3) mln resultaat bij f 38,6 (38,6) mln premie; Aansprakelijkheid f 7,7 (6,5) mln resultaat bij f 68,5 (68,1) mln premie; Ongevallen en ziekte f 7,5 (5,3) mln resultaat bij f 40,4 (50,2) mln premie en Overige f 8,2 (2,1) mln resultaat bij f 19,3 (34,2) mln.
Frank Rosenmuller: “Dat het CBS over het eerste kwartaal nog een productiegroei in levensverzekeringen meldt, is puur te wijten aan overloop van posten uit 2000”.

Reageer op dit artikel