nieuws

Royal en Zwolsche in januari samen

Archief

De samenvoeging van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene krijgt begin volgend jaar fysiek haar beslag. De groepsdirectie van de nog op te richten holding is benoemd. De naam van deze holding wordt vrijwel zeker Royal Zwolsche. Over de plannen moet de OR van Zwolsche Algemeene advies uitbrengen; de OR van Royal Nederland is inmiddels akkoord gegaan.

De krachtenbundeling van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene leidt onder meer tot een geografische herverdeling van de bedrijfsactiviteiten. Het levenbedrijf van Royal Nederland (240 medewerkers) gaat verhuizen naar Nieuwegein en wordt samengevoegd met Zwolsche Algemeene Leven (250 medewerkers). Het schadebedrijf van Zwolsche (400 medewerkers) zal voor een deel worden overgeheveld naar Utrecht, of blijft volledig op de huidige locatie. Nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. De bedrijvenorganisatie van Royal blijft in Rotterdam.
Directeur Frank Rosenmuller van Royal Nederland Leven, en straks ook van Zwolsche Algemeene, spreekt niet tegen dat de samenvoeging “enigszins stroperig gaat”. “Met name op ICT-gebied gaat het proces moeizaam, onder meer als gevolg van afwijkende computersystemen van beide maatschappijen.”
De op te richten holding heet vooralsnog Royal Zwolsche. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, aldus Rosenmuller. Hij sluit uit dat er wordt gekozen voor de naam AGF, waaruit mag worden afgeleid dat de naam Allianz Nederland nog een serieuze optie is. De definitieve keuze wordt gemaakt als de resultaten van een marktonderzoek door een extern bureau bekend zijn.
Van de op te richten holding is wel de groepsdirectie benoemd. Directievoorzitter wordt Henri van Lent, tevens verantwoordelijk voor het schadebedrijf. Naast hem en Rosenmuller is een derde Royal-man benoemd: Dirk Schoon (Financiën). Van de Zwolsche Algemeene treden Lex de Grunt (ICT) en Paul Versteeg (assetmanagement), directeur van Holland Beleggings Groep (HBG), toe tot de groepsdirectie.
Adviesaanvraag
De benoeming van de groepsdirectie vormt een onderdeel van de adviesaanvraag waarover de OR van Zwolsche Algemeene deze week gaat vergaderen. De adviesaanvraag omvat vier punten: organisatiestructuur, sociaal plan, arbeidsvoorwaarden, en medezeggenschap. OR-voorzitter Nico Hegt: “Het streven is erop gericht om volgende maand een besluit te nemen over de geconsolideerde adviesaanvraag, maar dat tijdstip zullen we vrijwel zeker niet gaan halen.”
Volgens Hegt loopt de procedure al sinds medio september. “Het duurt inderdaad erg lang” erkent hij. Daaraan is volgens hem ZA-bestuurder Lex de Grunt medeschuldig. “De bestuurder hield zich niet altijd aan de afspraken. Wij moesten daardoor wel eens dwars gaan liggen, met alle vertraging van dien.” Traag verloopt ook de ontslagprocedure van de eind juli op non-actief gezette algemeen directeur van Zwolsche Algemeene, Ben Degen. Hegt: “Die procedure loopt nog en niet bekend is wanneer die wordt afgerond. “@PLI = De besprekingen over het sociaal (begeleidings)plan worden deze week afgerond, aldus de vakorganisaties. Aanvankelijk wilden zij de vaststelling van het sociaal plan opschorten totdat er zekerheid is over de aantallen medewerkers die van standplaats moeten wisselen. Daarop zijn de vakbonden teruggekomen, zij het onder een belangrijke voorwaarde”. In het sociaal plan is vastgelegd dat medewerkers er individueel niet op achteruit gaan. Verder is als escape vastgelegd dat er opnieuw wordt onderhandeld als er straks toch sprake zal zijn van grote personeelsverplaatsingen.”

Reageer op dit artikel