nieuws

Risicomodel van Stater moet aantal wanbetalers reduceren

Archief

Facilitair hypotheekbedrijf Stater gaat een nieuw kredietrisicomodel ontwikkelen, waarmee risico’s bij het aangaan van hypotheekleningen beter berekend kunnen worden.

Volgens de Bouwfonds-dochter wordt er in Nederland vaak met beslisregels gewerkt en niet met risicomodellen. Op hypothekengebied is geen model beschikbaar op basis waarvan risico’s kunnen worden berekend. “Bij een hypotheek is er in principe altijd een woning, die als onderpand dient. De laatste jaren is echter steeds duidelijker geworden dat de degene die de lening aangaat, wel degelijk in sterke mate bepalend is voor het risico en dat dit risico in mindere mate door de waarde van het onderpand wordt afgedekt. Bovendien geldt dat veel verstrekte leningen boven de executiewaarde van het onderpand uitkomen, waardoor er altijd nog een risicofactor is”, zegt Jan-Paul Hendriks, hoofd van de afdeling Mortgage Investment Services.
Doel van het model is het inschatten van de kans op betalingsachterstanden. Die kans wordt berekend aan de hand van portefeuillegegevens van een aantal geldverstrekkers. Een beter inzicht in het risico dat bepaalde klanten met zich meebrengen, hoeft volgens Stater niet alleen te leiden tot een strenger acceptatiebeleid. Het risico kan ook in de tarieven worden verdisconteerd. “Risicoloze klanten kunnen op deze wijze een rentekorting ontvangen. Waar eerder geen offerte werd aangeboden aan potentieel minder kredietwaardige geldnemers, kan hen nu een lening worden aangeboden tegen een verhoogd tarief.”, aldus Stater. Het facilitaire bedrijf dat hypotheken beheert voor 25 geldverstrekkers, verwacht dat met het model het aantal slechte betalers (betalingsachterstand minimaal drie maanden) met zo’n 20% kan worden verminderd. Wanneer het model klaar moet zijn, is niet bekend.

Reageer op dit artikel