nieuws

Rijnmond wijzigt aov-premies

Archief

In navolging van de meeste verzekeraars heeft Rijnmond (DKV Nederland) de aov-premies aangepast aan de gewijzigde grondslagen van het Verbond van Verzekeraars.

De meeste aov-verzekeraars hebben vorig jaar hun aov-tarieven gewijzigd. Dit gebeurde op grond van nieuwe grondslagen van het Verbond, die leidden tot hernieuwde risicogroepen. Medici die bijvoorbeeld altijd waren gezien als een gunstige risicogroep, worden nu als minder gunstig beoordeeld. De andere risico-indeling bracht ook andere premietabellen met zich mee. Daardoor pakten grosso modo de premies voor ouderen lager uit en die voor jongeren hoger. Portefeuillebreed gingen de premies met zo’n 25% omhoog. Rijnmond heeft deze wijzigingen op 1 juni doorgevoerd voor nog te sluiten Ondernemers-AOV’s. Voor bestaande Ondernemers-AOV’s en voor de niet-courante aov’s ‘Select’ en ‘Subliem’ wordt de premie pas in 2003 gewijzigd.
Vrijwel alle verzekeraars die vorig jaar de premies verhoogden, verlaagden, op grond hiervan, de provisies van 20% naar 17,5%. Rijnmond blijft daarentegen 20% hanteren.

Reageer op dit artikel