nieuws

Rijnmond vervangt aov’s door Ondernemers-AOV

Archief

Rijnmond heeft de aov’s vervangen door de Ondernemers-AOV. Het product heeft drie kenmerkende opties: een premie-terug-optie voor schadevrije jaren, de mogelijkheid bedrijfslasten mee te verzekeren en de mogelijkheid om bij beroepen met een lagere eindleeftijd jaren ‘bij te kopen’.

Bij de Ondernemers-AOV van Rijnmond geldt het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Standaard is een dekking voor het WAZ-gat, een ongevallendekking en verhaalservice. Ten opzichte van de oude aov’s zijn de beroepsklassen gewijzigd: er zijn vier in plaats van vijf klassen.
De Premie Terug Optie is voor Rijnmond nieuw voor wat betreft de aov; voor de ziektekostenverzekering biedt Rijnmond al enige jaren zo’n optie. Wie kiest voor deze optie, waarvoor een premietoeslag van 2% geldt, krijgt na vijf, tien of vijftien schadevrije jaren in het zesde, elfde of zestiende jaar respectievelijk één, twee of drie maandpremie(s) retour.
De doorbetaling van vaste bedrijfslasten kan, voor de periode van drie jaar en met aan maximum van f 30.000 per jaar, worden meeverzekerd. De premie hiervoor is afhankelijk van de hoogte van de bedrijfslasten.
Verzekerden kunnen kiezen uit een eindleeftijd tussen de 55 en de 65 jaar. Voor bepaalde beroepen geldt een eindleeftijd van 55 of 60 jaar. Bijvoorbeeld voor verloskundigen (55) kappers (60) en fysiotherapeuten (55). In zulke gevallen kan de verzekerde er bij de aanvang van de verzekering voor kiezen om indien hij tien jaar voor de betreffende einddatum arbeidsongeschikt zou worden, de uitkering door te laten lopen tot 65-jarige leeftijd. De premie hiervoor wordt individueel berekend.
Jaarrente en tarieven
Op de aov kan een jaarrente worden verzekerd van maximaal 80% van het inkomen. Voor het eerstejaarsrisico en het na-eerstejaarsrisico wordt eenzelfde bedrag verzekerd. Het wordt – mede door het WAZ-gat – steeds gebruikelijk om voor het eerstejaarsrisico 80% te verzekeren van het bedrag voor het na-eerstejaarsrisico. In het na-eerstejaarsrisico zit bij de Ondernemers-AOV standaard een dekking voor het zogenoemde WAZ-gat. De verzekerde jaarrente is minimaal f 30.000 en maximaal f 150.000 (door klimming maximaal f 200.000). Gekozen kan worden voor een gelijkblijvende jaarrente, een stijgende jaarrente (naar keuze 2%, 3%, 4%, of 5%) of een geïndexeerde jaarrente (gebaseerd op de cao-lonen).
Wie kiest voor een gelijkblijvende of een geïndexeerde jaarrente moet bij het sluiten van de polis kiezen voor een jaarrente bij arbeidsongeschiktheid die gelijk blijft of jaarlijks met 3% stijgt.
De verzekerde kan, tot zijn 51e jaar, eens in de drie jaar zonder medische waarborgen de jaarrente met maximaal 15% verhogen.
Dekkingen
De ongevallendekking geeft bij overlijden een eenmalige uitkering van f 5.000. Bij blijvende invaliditeit wordt volgens het arbeidsongeschiktheidspercentage van de Gliedertax een eenmalige uitkering gegeven op basis van twee keer de verzekerde jaarrente (verminderd met de WAZ-uitkering). Bij overlijden van een partner of inwonend kind wordt een uitkering verleend van een week. Bij zwangerschap/bevalling wordt voor de duur van zestien weken een uitkering gegeven (minus eigen risico en WAZ-uitkering). De verhaalsservice geeft dekking voor het verhalen van letselschade na een ongeval met uitzondering van schade door medische kunstfouten en geweldmisdrijven.
De polis heeft standaard een eigen-risicotermijn van veertien dagen. Een langere eigen-risicotermijn is mogelijk met een maximum van twee jaar.
Tarieven en starters
De verzekerde kan kiezen uit twee tariefsoorten: een entreeleeftijdtarief (niet stijgend) en een combinatietarief (stijgt jaarlijks na een individueel vast te stellen leeftijd).
Voor startende ondernemers gelden kortingen van 30% voor het eerste jaar, 20% voor het tweede jaar en 10% voor het derde jaar. Aansluitend wordt voor de duur van drie jaar een korting van 5% gegeven.
Bij arbeidsongeschiktheid wordt premie gerestitueerd ter grootte van het uitkeringspercentage.
Arbeidsongeschiktheid
De polis keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Uitgekeerd wordt volgens de volgende arbeidsongeschiktheidspercentages respectievelijk uitkeringspercentages: 25%-35% = 30%, 35%-45% = 40%, 45%-55% = 50%, 55%-65% = 60%, 65%-80% = 75%, 80%-100% = 100%. Indien de verzekerde kiest voor een hogere uitkeringsdrempel dan 25%, geldt dit uitsluitend voor arbeidsongeschiktheid door ziekte; bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval wordt standaard vanaf 25% uitgekeerd.
Premievoorbeelden
Als voorbeeld voor de premie geldt een 30-jarige bloemist (beroepsklasse 2) met een inkomen van f 80.000. Hij verzekert een uitkering met 3% stijgende rente vanaf 25%, een eindleeftijd van 65 jaar, een eigen-risicotermijn van veertien dagen. Als hij kiest voor de entreeleeftijdtarief is zijn jaarpremie f 12.917 en als hij kiest voor het gecombineerde tarief is zijn jaarpremie f 6.572.
Als bij het entreeleeftijdtarief de Premie-Terug Optie meeverzekerd, bedraagt zijn jaarpremie f 13.169. Als hij in de plaats van die optie de bedrijfslasten voor f 20.000 meeverzekerd, betaalt hij f 14.393.
Onder het motto ‘Zelfs voor de ondernemende relaties die alleen de zonzijde zien…’ stuurde Rijnmond het intermediair een doos met informatie over de nieuwe aov. Als toepasselijk cadeautje zat er een fles zonnebrandmelk bij.

Reageer op dit artikel