nieuws

Resultaat schadebedrijf ING Nederland fors verbeterd

Archief

Het brutoresultaat van het verzekeringsbedrijf van ING in ons land is in de eerste negen maanden van dit jaar licht gedaald tot e 1,0 (1,1) mld. Vooral het schadebedrijf presteerde goed: het resultaat werd met 60% verbeterd.

De totale premieomzet is met 6,5% gestegen tot e 5,8 ( 5,4) mld. Die stijging is vooral te danken aan de omzet uit levensverzekeringen, die met 9,3% toenam tot e 4.203 (3.846) mln. Voornaamste oorzaak is de hogere omzet van individuele koopsompolissen. De schadepremies daalden, vooral in Inkomen/Ongevallen, met 0,2% tot e 1.561 (1.564) mln.
Het levenbedrijf boekte een 15,3% slechter resultaat: e 855 mln, tegen e 1.010 mln in de eerste negen maanden van 2002. Dat wordt deels veroorzaakt door lagere bijzondere baten: voor dit jaar e 72 mln uit oude herverzekeringsactiviteiten, tegen e 120 mln uit het door PGGM afgekochte pensioencontract in 2002. Andere oorzaken zijn lagere rente- en dividendbaten door maatregelen ter versterking van de solvabiliteit en hogere pensioenlasten.
Het schaderesultaat is fors verbeterd, van e 104 mln tot e 166 mln (+59,6%). Vooral in Inkomen/Ongevallen zijn betere resultaten geboekt, deels door vrijval van voorzieningen voor nog niet gemelde schades en verbeterde schadepercentages.
Wereldwijd
Wereldwijd daalde de nettowinst van het verzekeringsbedrijf met 2,8% tot e 1.810 (1.863) mln, vooral door de sterke positie van de euro en lagere bijzondere posten. Het operationele resultaat steeg met 3,3% tot e 2.476 mln. Het totale premie-inkomen daalde van e 39,7 mld naar e 34,2 mld. De kosten van het wegwerken van achterstanden in het Nederlandse verzekeringsbedrijf vormden samen met hogere pensioenlasten en de toename van activiteiten in opkomende markten de belangrijkste oorzaken van de stijging van de totale lasten (+3,1%). De solvabiliteit verbeterde tot e 15,7 mld, 178% van het wettelijk vereiste niveau. Eind juni was dat nog 171%. De combined ratio van het schadebedrijf verbeterde van 100% tot 98%.

Reageer op dit artikel