nieuws

Reorganisatie Interpolis gaat ten koste van kantoor Leidschendam

Archief

Interpolis Intermediair Bedrijf, dat de ondersteuning verzorgt voor 225 met Interpolis samenwerkende assurantiekantoren, verhuist naar Tilburg. Het aantal arbeidsplaatsen in Leidschendam, waar ook Interpolis-dochter Hagelunie huist, vermindert met honderd.

De vijftig andere werknemers van het huidige Interpolis Intermediair Bedrijf blijven in Leidschendam werkzaam. Zij gaan samen met Hagelunie het nieuwe ‘Agrobedrijf’ vormen, het centrum voor klanten in de agrarische sector. Het ‘Agrobedrijf’ gaat bestaan uit Hagelunie (tachtig medewerkers), het onderdeel Agrarisch van de huidige business-unit Bedrijven en een deel van het huidige Intermediair Bedrijf.
Vlak voor de Kerst heeft directievoorzitter Piet van Schijndel de verhuisplannen persoonlijk toegelicht aan de 150 Interpolis-medewerkers in Leidschendam. Verhuizing van hun werkplek naar Tilburg geschiedt in principe op vrijwillige basis. “Er komt een sociaal plan, ook voor de mensen die niet meewillen naar Tilburg”, aldus woordvoerder Marco Simmers.
Het intermediair – 225 tussenpersonen waarvan zo’n honderd verzameld in de belangenvereniging Nevat – wordt later deze maand geïnformeerd. Tussen 18 januari en 15 februari vinden enkele informatiebijeenkomsten plaats. “We willen de tussenpersonen uitleggen wat er gaat veranderen. Wij gaan er vanuit dat onze organisatie voor klant en tussenpersoon verbetert. Anderzijds moet je er wel oog voor hebben dat velen van hen vaste contactpersonen hadden in Leidschendam en dat dat gaat veranderen”, aldus Simmers.
Have, goed, lijf en leden
De verhuizing van de afdeling Intermediair Bedrijf vloeit voort uit een reorganisatie van Interpolis in Tilburg. Daar wordt de Rabo-verzekeraar verdeeld in zes ‘marktorganisaties’. Volgens directievoorzitter Piet van Schijndel is de reorganisatie noodzakelijk om de ambities van Interpolis – “een stabiele marktpositie in de top-vijf” – te kunnen realiseren.
“De toekomst vraagt om een andere inrichting van ons bedrijf. We moeten onszelf van buiten naar binnen organiseren. Klantbehoeften bepalen hoe onze organisatie eruit ziet. Groepen van klanten met gelijksoortige behoeften horen bediend te worden vanuit één organisatorische eenheid. De klant bepaalt via welk distributiekanaal hij bij Interpolis binnenkomt. Wij moeten ervoor zorgen dat hij terechtkomt bij de marktorganisatie die voor hem is ingericht.”
De marktorganisaties hebben bijzondere (werk)namen meegekregen als ‘Huis en Haard’, ‘Lijf en Leden’ en ‘Have en Goed’. De marktorganisatie ‘Huis en Haard’ bedient particulieren en wel de afnemers van de Alles-in-één-polis. Particulieren zijn tevens de doelgroep voor ‘Lijf en Leden’, maar hier draait het om persoonlijk financieel advies. De equivalenten voor de zakelijke markt zijn ‘Have en Goed’ (voor de Bedrijven Compact Polis) en ‘Mens en Werk’ (ondernemers- en ondernemingspakketten). Het ‘Agrobedrijf’ in Leidschendam komt te vallen onder het onderdeel ‘Have en Goed’.
Ten slotte wordt voor de ondersteuning van employee-benefitspakketten de marktorganisatie ‘Collectieve regelingen’ ingericht en wordt de afdeling ‘Pensioenservices’ verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen.
Resultaat
Elke marktorganisatie moet een pakket van samenhangende producten en diensten aan een bepaalde groep klanten gaan leveren. “Complete, pasklare en op elkaar afgestemde oplossingen voor elke behoefte die zo’n groep klanten kan hebben”, aldus Van Schijndel. “Elk type klant krijgt van ‘zijn’ marktorganisatie volledige service. Dat is dus méér dan de optelsom van een aantal producten.”
Interpolis maakt elke marktorganisatie verantwoordelijk voor de eigen productontwikkeling, klanttevredenheid, omzet en resultaat. Elke klant krijgt, ongeacht het gebruikte distributiekanaal (Rabobank, assurantiekantoor of internet), bij een marktorganisatie dezelfde producten tegen dezelfde prijs. Ook de wijze van schadebehandeling is voor alle klanten gelijk.
Piet van Schijndel: “Reorganisatie noodzakelijk om stabiele positie in de top-vijf te behouden.”

Reageer op dit artikel