nieuws

Reorganisatie bij PVK

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft begin deze maand een interne reorganisatie doorgevoerd. In plaats van de drie afdelingen, ‘toezicht pensioenen’, ‘toezicht verzekeraars’ en ‘onderzoek en Advies’, zijn er nu twee divisies die zich met toezicht bezighouden.

De eerste divisie heet ‘Toezichtsuitvoering’. Hierin is het dagelijks toezicht op pensioenfondsen, verzekeraars en conglomeraten ondergebracht. Verder verzorgt deze divisie de integriteitbewaking van pensioenfondsbesturen en verzekeraars. De tweede divisie heet ‘toezichtsbeleid’. Hier wordt het toezichtinstrumentarium ontwikkeld en worden de benodigde (internationale) contacten en onderzoeken onderhouden.
De nieuwe structuur, en de bijbehorende meer bedrijfsmatige aansturing, maken deel uit van een verdergaande professionalisering van de organisatie die extern moet leiden tot een grotere transparantie.
Kernambities
De PVK heeft een enkele kernambities geformuleerd om de gewenste professionalisering ook daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Zo moet de PVK betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig zijn. Instellingen moeten erop kunnen rekenen dat de PVK doet wat ze zegt en met één mond spreekt. Verder moet de PVK adequaat zijn. Er moet snel en effectief worden gereageerd op actuele gebeurtenissen. Derde kernambitie is efficiency. De onder toezicht staande instelling mag alleen op inhoudelijke gronden worden aangesproken. Zij mag niet worden lastig gevallen vanwege logistieke en procedurele problemen van de PVK. De PVK wil verder pro-actief zijn en daarbij opiniërend zijn naar buiten toe. Daarnaast wil de PVK zelfbewust opereren en wil zij transparant zijn. De onder toezicht staande instelling moet weten op welke wijze de PVK tot haar beoordeling is gekomen.
Volgens woordvoerder Loek van Daalen heeft de interne reorganisatie niets te maken met de gewijzigde structuur van het toezicht waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Autoriteit Financiële Markten. “De wereld verandert en de markten waarop wij toezicht houden veranderen. De huidige organisatie bestaat al sinds 1992, dus het werd tijd voor aanpassing.” Ook zou de interne reorganisatie geen personele consequenties hebben.

Reageer op dit artikel