nieuws

Rendementen allemaal bruto

Archief

Op aandrang van de Autoriteit Financiële Markten heeft het Verbond van Verzekeraars besloten in offertes van levensverzekeringen voortaan overal uit te gaan van brutofondsrendementen.

Onder meer na overleg met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is de Code Rendement & Risico per 1 januari aangepast. Bij het eigen voorbeeldrendement – vaak 8%, analoog aan de maximale NHG-norm – wordt voortaan een brutofondsrendement gebruikt. Doordat dit rendement vóór aftrek van alle kosten is, worden in offertes gegeven voorbeeldkapitalen vergelijkbaar. Deze praktijk gold al voor het standaardfondsrendement van 4% en het daarvan afgeleide pessimistische rendement.
In de regels van de Financiële Bijsluiter blijft nog wel staan dat het historische fondsrendement ná aftrek van fondskosten is. Het Verbond adviseert leden nu om bij historische fondsrendementen aan te geven of het gehanteerde fondsrendement bruto of netto is. Verzekeraars hebben tot 1 maart de tijd de aanpassingen door te voeren.

Reageer op dit artikel