nieuws

Reïntegratiemythe

Archief

Verzekeraars zijn actiever bij reïntegratie van zieke werknemers; bijna 45% van de reïntegratieprojecten is succesvol

Dit bericht stuurde het Verbond van Verzekeraars vorige maand de wereld in. Met succes, want in de media kwamen verzekeraars positief in het nieuws. En dat gebeurt niet zo vaak. Kijkend naar de cijfers die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in opdracht van het Verbond heeft vergaard, valt op de conclusies in het rapport nogal wat af te dingen. Zo wordt de toename van het aantal reïntegratiepogingen als iets bijzonders gebracht, hoewel dat zich logisch laat verklaren door de groei van het aantal verzuimpolissen. Voorts is het percentage van exact 43% succesvolle reïntegratieprojecten in 2000 louter een momentopname, omdat de cijfers van voorgaande jaren ontbreken. En ‘last but not least’ laten de resultaten van verzekeraars zich niet vergelijken met die van de sociale sector, zoals het Verbond doet. Enerzijds, omdat ze zijn gemeten over andere jaren, anderzijds omdat verzuimpolissen voor de helft betrekking hebben op kleine, succesvol reïntegrerende bedrijven. Voeg daaraan nog toe dat het onderzoek is gehouden onder een aantal (grote) maatschappijen en dat de daaruit verkregen cijfers zijn geëxtrapoleerd naar het totaal van reïntegratieactiviteiten van verzekeraars in ons land, dan moet de echte conclusie luiden dat het met de nodige tamtam gepresenteerde onderzoek van het Verbond niet meer is dan een steekproef. “Gezien de verschillen tussen de onderzochte verzekeraars en de rest van de markt, moet dit onderzoek worden gezien als indicatief”, aldus het rapport. In zijn berichtgeving naar de media heeft het Verbond die nuance echter weggelaten. Een vergelijking dringt zich op met onderzoek naar fraude met individuele levensverzekeringen in 1998, waarbij het Verbond uiteindelijk ook bakzeil moest halen toen bleek dat de cijfers niet representatief genoeg waren om de conclusie hard te kunnen maken dat jaarlijks voor miljoenen gefraudeerd werd. Het motief was toen: beïnvloeding van de publieke opinie ten gunste van het verkrijgen van machtigingen tot inzage in medische dossiers. Nu lijkt het motief van het Verbond een zo positief mogelijk beeld uit te dragen van verzekeraars met het oog op de voorgenomen privatisering van de WAO. Verzekeraars zou vaak worden verweten dat zij door hun ziekengeld- en WAO-gatverzekeringen de financiële prikkel om te werken zouden wegnemen. “Dit berust op een mythe”, benadrukt het onderzoeksrapport ten overvloede. Als belangenbehartiger is het te billijken dat het Verbond een serieuze zaak als reïntegratie aangrijpt om de capaciteiten van verzekeraars voor het voetlicht te brengen, maar dan graag wel met representatieve cijfers. Want om in de huidige transparante verzekeringsmarkt te verwachten dat deze luchtballon niet zal worden doorgeprikt, is evenzeer een mythe. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel