nieuws

Regionale Zorgverzekeraars: ‘nog geen stelselwijziging’

Archief

De zorgverzekeraars verenigd in de VRZ hebben minister De Geus gevraagd het ziektekostenverzekeringsstelsel voorlopig niet te wijzigen. Ook wijzen zij op het probleem van wanbetalers bij de nominale ziekenfondspremie.

“De problemen in de zorg vinden hun oorsprong niet in de aard van ons verzekeringstelsel”, schrijft de VRZ, de Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars aan minister De Geus. De VRZ bestaat uit Azivo, De Friesland, Salland, Trias, en Zorg en Zekerheid. “De weg die het kabinet thans kiest, het oplossen van de huidige problemen op een pragmatische wijze, zal vruchten gaan afwerpen”, schrijft de VRZ. Daarmee wordt de vraag actueel of er over twee tot drie jaar nog dezelfde urgentie wordt gevoeld om tot een basisverzekering te komen. Dit temeer in het licht van een aantal controversiële onderwerpen rondom de basisverzekering, zoals: publiek of privaat, premieheffing en omvang pakket.”
Het is de bedoeling dat op weg naar het nieuwe stelsel de ziekenfondspremie steeds verder wordt genominaliseerd. De ziekenfondsen voorzien daarmee grote problemen. “Wij hebben, met name in de grote steden, vele debiteuren – en dat zijn geen incidenten – die al jaren geen nominale premie meer betaald hebben. Een keuze voor een waarborgfonds of het accepteren van grote groepen onverzekerden ligt voor de hand, maar vereist nog wel het maken van een aantal keuzes.”
Commotie over verhoging
Over de verhoging van de nominale ziekenfondspremie is heel wat te doen. Bij de ziekenfondsen zijn de afgelopen weken veel telefoontjes binnengekomen van boze verzekerden. Vele ziekenfondsverzekerden hebben zich nooit druk gemaakt om verhogingen van de procentuele premie (die dit jaar niet is verhoogd,) maar omdat de nominale premie rechtstreeks uit de eigen portemonnee moet komen wordt dat anders ervaren. De houding van de Socialistische Partij (SP) draagt niet bij tot begrip van de verschuiving. Met het oog op de verkiezingen heeft de SP zich sterk gekeerd tegen de verhoging die als “onzinnig” en “oneerlijk” wordt getypeerd. Met radiospots en actiekaarten wil de SP bewerkstelligen dat de verhoging wordt teruggedraaid. De SP meldt uiteraard niet, dat als dat inderdaad zou gebeuren, alsnog een verhoging van de procentuele premie moet worden doorgevoerd.

Reageer op dit artikel