nieuws

Regels voor bemiddelaars moeten op één lijn komen

Archief

Minister Zalm van Financiën wil de regelgeving voor bemiddelaars in financiële diensten gelijk trekken. De bewindsman heeft daartoe de zogeheten consultatienota ‘Bemiddeling in financiële diensten’ opgesteld en vraagt belanghebbende partijen om voor 1 oktober te reageren.

“Het wettelijk kader voor de uiteenlopende financiële dienstverleners moet worden geharmoniseerd”, zo luidt de hoofdregel uit de nota, die onder meer op internet (www.minfin.nl) te vinden is. In de nota wordt melding gemaakt van 23.000 bij de SER ingeschreven assurantietussenpersonen, 15.000 tot 20.000 krediet-/hypotheekbemiddelaars, 422 gevolmachtigde verzekeringsagenten, 7.258 cliëntenremisiers en 1.249 effecteninstellingen. Financiële producten vinden verder via bijvoorbeeld banken en internet hun weg naar de consument.
“In alle gevallen zijn gelijke concurrentievoorwaarden en een goed niveau van consumentenbescherming nodig”, zo vindt Zalm. De nota behandelt zaken als: deskundigheid en integriteit van bemiddelaars en de informatieverstrekking, onder meer over aandelenbelangen van financiële instellingen in bemiddelende bedrijven. Pas in het najaar, na ontvangst van de reacties, wil Financiën het toezicht gaan vormgeven.
PVK en SER
Bij de presentatie van het jaarverslag heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) zich nogmaals nadrukkelijk kandidaat gesteld voor de uitvoering van het toezicht op assurantietussenpersonen. “Als dit toezicht zou worden aanbesteed, dan zouden wij zeker inschrijven”, zo verwoordde PVK-voorzitter Dirk Witteveen zijn interesse.
“Het is een interessante doelgroep, actief op een gebied waar wij veel expertise hebben”, aldus Witteveen. “De complexiteit van de markt vereist aandacht. Incidentele misstanden geven aan dat er wat fout gaat. Het is tijd om het toezicht op het intermediair te regelen. Er moet wat gebeuren.”
Momenteel is de registratie en de toetsing van de deskundigheid en integriteit van assurantietussenpersonen in handen van de Sociaal-Economische Raad (SER). “We moeten kijken hoe het goede daar ingezet kan worden voor iets wat breder is. De PVK is geëquipeerd voor een rol in dit toezicht, in samenwerking met de Stichting Toezicht Effectenverkeer en De Nederlandsche Bank. In de Raad van Financiële Toezichthouders praten we hierover: we streven effectiviteit in het toezicht na.”
De PVK is zich in ieder geval al gaan bemoeien met het toezicht op volmachtbedrijven. “De bewegingsvrijheid van gevolmachtigd agenten is te groot”, zo luidt de conclusie van een inventarisatie onder enkele verzekeraars. De PVK werkt nu aan beleidregels om het risicobeheer bij verzekeraars ten aanzien van gevolmachtigden te verbeteren.

Reageer op dit artikel