nieuws

‘Rechtsbijstandverzekeraars wekken de indruk ongelimiteerd te dekken’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraars wekken vaak ten onrechte de indruk dat verzekerden een onbeperkt beroep op de polis kunnen doen. Dit constateert het Klachteninstituut Verzekeringen.

Vele verzekerden overschatten de mogelijkheden om een beroep op de polis te doen. Volgens het Klachteninstituut Verzekeringen zijn de verzekeraars daar zelf debet aan. “Bij het aanbieden van de polissen wordt vaak de indruk gewekt dat onbeperkt een beroep op de polis kan worden gedaan. Een aanduiding als ‘abonnement op rechtshulp’ roept dergelijke verwachtingen op. Daarom moet de rechtsbijstandverzekeraar bij een ongunstige schademeldingsfrequentie niet zonder meer de polis opzeggen, maar hierover eerst met de verzekerde overleggen.” Dit schrijft het Klachteninstituut Verzekeringen in het jaarverslag over 2000.
Het Klachteninstituut vindt het ook niet in alle gevallen redelijk dat de verzekeraar vasthoudt aan de polisvoorwaarde dat slechts één behandelaar wordt ingeschakeld en dat verdere rechtshulp wordt uitgesloten wanneer de verzekerde zelf een belangenbehartiger neemt. “De argumenten van de verzekerde, om een andere belangenbehartiger in te schakelen, moeten steeds zorgvuldig worden gewogen.”
Bij het Klachteninstituut Verzekeringen nam vorig jaar het aantal dossiers inzake rechtsbijstandverzekeringen toe van 152 in 1999 naar 182 in 2000. Gezien de groei in de branche vindt het instituut dit een redelijke stijging. Van de dossiers eindigden er 18 (23) in een officiële klacht bij de Raad van Toezicht Verzekeringen (in de meeste gevallen wordt het probleem door bemiddeling uit de wereld geholpen). Van deze 18 (23) klachten waren er 4 (3) gegrond en 8 (15) ongegrond en werd in 6 (5) gevallen de behandeling gestaakt.

Reageer op dit artikel