nieuws

Rechtsbijstandverzekeraar handelt té voortvarend

Archief

De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een rechtsbijstandverzekeraar op de vingers getikt die te vroeg waarschuwde dat bij ongewijzigd claimgedrag de polis zou worden beëindigd.

“Het getuigt op zich van een juist beleid”, aldus de Raad van Toezicht Verzekeringen, “dat een verzekeraar zijn verzekerde schriftelijk waarschuwt dat bij te frequent claimgedrag de polis zal worden opgezegd”. In het betreffende geval vond de Raad de verzekeraar echter wel erg voorbarig. De verzekeraar had het in zijn brief over “de vele schadegevallen in de afgelopen jaren”. De polis liep echter pas tien maanden. Er was tot dan slechts voor één geschil bijstand gevraagd (en deze kwestie speelde in de eerste vier maanden van de looptijd van de polis).
De verzekeraar kwam met het argument, dat er nog twee andere verzoeken om bijstand waren geweest maar dat die niet waren gehonoreerd omdat de geschillen waren ontstaan vóór de ingangsdatum van de polis.
Verder was er geharrewar over de vraag of de verzekerd op het aanvraagformulier duidelijk had aangegeven dat zijn eerdere rechtsbijstandpolis door de verzekeraar was opgezegd vanwege de claimfrequentie. De verzekeraar toonde een kopie van het aanvraagformulier met doorhalingen en bijvoegingen en de verzekerde kwam met een ‘schone’ kopie’. Ook ontkende de verzekerde de bewering dat hij telefonisch op die mededeling was teruggekomen.
Onzorgvuldig
De Raad vond de waarschuwing ongelukkig geformuleerd en onzorgvuldig. Ten eerste omdat de polis pas tien maanden oud was en ten tweede omdat de verzekeraar op grond van de mededeling over de vorige verzekeraar rekening had moeten houden met een frequent claimgedrag. De klacht werd gegrond verklaard. Consequenties waren daar in dit geval niet aan verbonden.
Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraaknr.2001/25Rbs, nr. 121.00.

Reageer op dit artikel