nieuws

Rechter beslist eind deze maand over verzoek Heijloo & Molkenboer

Archief

De rechter doet op 29 oktober uitspraak over het verzoek van de voormalige vennoten van het failliete Heijloo & Molkenboer (H&M) om een voorlopig getuigenverhoor inzake de schadevergoeding van e 15 mln, die zij van ex-aandeelhouder Delta Lloyd eisen.

De vennoten Henk Heijloo, Jan Anne van Dijken, André Martens en Rob Uittenbosch eisen een schadevergoeding van Delta Lloyd van e 15 mln. Zij verwijten de verzekeraar wanbeheer, contractbreuk en het doelbewust aansturen op een faillissement. Een voorlopig getuigenverhoor moet bewijzen leveren voor deze beschuldigingen. Daarbij zouden ruim twintig getuigen worden opgeroepen, onder wie Delta Lloyd-bestuurders Niek Hoek en Chris Tesselhof.
Tijdens de behandeling van het verzoek voor de Amsterdamse rechtbank gaf de rechter aan dat er sprake is van “een uitzonderlijk gecompliceerd verzoekschrift”; zij verzocht de vennoten met een nadere schriftelijke toelichting te komen om de zaak te verduidelijken. Zo bleek uit het verzoekschrift niet wat de exacte schadevergoeding is die van Delta Lloyd wordt geëist.
De advocaat van Delta Lloyd haakte hierop in door te stellen dat het verzoek afgewezen diende te worden, omdat het niet volledig is. De tegenpartij repliceerde echter dat in een verzoekschrift nog niet aangegeven hoeft te worden welke feiten tijdens een getuigenverhoor aan de orde moeten worden gesteld.
Kat in de zak
De kern van de beschuldiging is dat Delta Lloyd heeft nagelaten Heijloo & Molkenboer te redden en zelfs bewust heeft aangestuurd op het faillissement in maart van dit jaar. Uit het verweer van advocaat Honée kwam naar voren dat Delta Lloyd via dochter Samod Assurantiën eind 2000 een onderzoek heeft laten doen naar het bestuur van de vennoten. Daaruit bleek onder meer dat een claim dreigde van de belastingdienst, de administratie geen inzicht gaf in de aangegane verplichtingen en ABN Amro de behandeling van de verstrekte leningen inmiddels had overgedragen aan de afdeling Bijzondere Kredieten. Vervolgens is Paul van Weerdenburg als interim-bestuurder aangesteld. “Uit het onderzoek bleek dat we een kat in de zak hadden gekocht. Maar door het aanstellen van Van Weerdenburg hebben wij wel degelijk geprobeerd de zaak te redden”, aldus woordvoerder David Brilleslijper. Op basis van het onderzoek claimt Delta Lloyd op zijn beurt een miljoenenbedrag wegens een te hoge koopsom, betaald op basis van foutieve voorstellingen.
Advocaat Kossen van de vennoten vindt het echter vreemd dat Delta Lloyd ondanks herhaalde plannen tot gezondmaking van Heijloo & Molkenboer een “liquidatiescenario heeft ingezet”. “In oktober 2000 werd opeens de noodklok geluid. Zij zijn hun afspraken niet nagekomen; het was een vooropgezet plan om Heijloo & Molkenboer te liquideren. Daar willen wij het fijne van weten.”
Hoewel Delta Lloyd aangeeft geen captive-beleid te voeren, wil Brilleslijper geen verband leggen met het faillissement van Heijloo & Molkenboer. “Het is niet zo dat wij er vanaf wilden en daarom willens en wetens de boel hebben laten klappen. Wij hadden er tenslotte ook belang bij om dat de zaken goed gingen.” Het relatieblad Collage haalde onlangs nog een opmerking aan van bestuursvoorzitter Niek Hoek tijdens een intermediairbijeenkomst: “De captives die wij hadden, hebben zichzelf opgeheven”.

Reageer op dit artikel