nieuws

Rabobank trekt stekker uit ‘Zwitserse formule’

Archief

Doordat de lokale Rabobank van verdere financiering afzag, werd medio juni het faillissement van Woonzeker Hypotheken in Elst onafwendbaar. Wat de consequenties voor de klanten zijn, is nog volslagen onduidelijk. Met fraaie rendementen via een Zwitserse route werden huizenbezitters opgewekt een hoge hypotheek (over) te sluiten.

Voorzover de curator mr. A. Kuijpers inmiddels heeft kunnen nagaan, is er voor een bedrag van f 2 mln aan de organisatie overgemaakt, waarvan al ruim f 1,6 mln naar Zwitserland is gegaan. Kuijpers heeft vastgesteld, dat het bedrijf hiervoor geen vergunning had. Hij veronderstelt in zijn ‘Eerste Verslag’ dat de gehanteerde werkwijze onwettig is en dat er vermoedelijk sprake is van een economisch delict.
Ook is hem gebleken, dat de vier oprichters van Woonzeker tevens vier van de vijf bestuurszetels bezetten in de Zwitserse partner Triple Plus, zo heeft hij aan de rechtbank bericht.
Overwaarde
Woonzeker Hypotheken BV is op 23 februari 2000 opgericht door B. Lemmers Beheer BV (Zwaag), M. Duiven Beheer BV (Elst), R. de Graaf Beheer BV (Opeinde) en R. van Hensberg Beheer BV (Venlo). Doelstelling: bemiddeling in financiële dienstverlening. Ten tijde van het faillissement, uitgesproken op 22 juni jl., werd de vennootschap bestuurd door de BV’s van Ben Lemmers en Menno Duiven. Beide werkten tot begin 1999 voor Delta Lloyd. Na hun vertrek bij deze maatschappij gingen zij zich richten op het geven van verkooptrainingen voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.
Duiven en Lemmers zijn op een bepaald moment in contact gekomen met Van Hensberg en De Graaf, die graag een nieuw financieringsproduct op de markt wilden brengen. Het was gericht op eigenaren van huizen met een flinke overwaarde.
Aan potentiële klanten werd via een brochure of buitendienstmedewerker verteld dat een deel van het geleende geld ter beschikking werd gesteld van een rechtspersoon naar buitenlands recht, namelijk Triple Plus GmbH in het Zwitserse Montreux. De beleggingsgelden moesten via de ingeschakelde notaris of de particulier zelf naar een bankrekening van Triple Plus in het buitenland of in Nederland worden overgemaakt. Deze bankrekening fungeerde als een soort pool. In het geval er door een aantal beleggers eenmaal een totale inleg bij elkaar is verzameld van 1 mln dollar, zouden er op internationale kapitaalmarkten zeer hoge rendementen te behalen zijn, waarschijnlijk 24% op jaarbasis. Het op deze wijze aantrekken van gelden is zonder een vergunning van de overheid verboden, aldus de curator. Hij stelt voorts: “De beleggingscomponent heeft een piramide-achtige structuur. Vrienden, kennissen en familieleden zullen wellicht ook uitgenodigd worden om aan de constructie mee te doen”.
FDS
De Woonzeker/Triple Plus-formule werd begin februari dit jaar belicht in AssurantieMagazine. Dat gebeurde in een interview met directeur Ulbe Keegstra van de intermediair-inkoopcombinatie FDS. Keegstra was destijds erg enthousiast over Triple Plus. Hij had zich door de initiatiefnemers laten overtuigen dat het een niet-vergunningplichtige formule was.
Volgens eigen zeggen zag Keegstra de ondergang van Woonzeker aankomen en is medio mei gestopt met zakendoen. Desgevraagd, laat hij weten dat onder FDS-vlag slechts vier klanten geld hebben overgemaakt naar Triple Plus. De betrokkenen zouden van FDS de toezegging hebben gekregen dat zij hun geld inclusief de voorgespiegelde rente tegemoet kunnen zien. Keegstra is nog immer overtuigd van de correctheid van de formule en heeft inmiddels een alternatief voor de Woonzeker/TriplePlus-methode ontwikkeld.
Ontslag
In het bedrijfsplan 2001 van Woonzeker was een kredietbehoefte van circa f 1,5 mln opgenomen. Formeel heeft de Rabobank Over-Betuwe een krediet toegezegd van f 500.000. Feitelijk was er per faillissementsdatum een schuld in rekening-courant van meer dan f 1 mln. De ruim twintig medewerkers van Woonzeker hadden al twee maanden geen loon meer ontvangen. Hen is ontslag aangezegd.

Reageer op dit artikel