nieuws

Rabobank: gematigd positief over branche

Archief

De verwachtingen voor de assurantiebranche voor de jaren 2001 en 2002 zijn “gematigd positief”. Dat zegt de Rabobank op basis van de eigen studie Cijfers & Trends.

De onderzoekers van de bank denken dat het nieuwe belastingstelsel “een negatieve invloed” zal hebben op het bedrijfsresultaat van het intermediair. Vooral voor kapitaal- en lijfrenteverzekeringen wordt “een terugslag” voorzien. Wel wordt “een beperkt herstel” verwacht van de provisie-inkomsten uit levensverzekeringen. Voor de hypotheekmarkt lijkt er niet meer in te zitten dan een stabilisering.
Wel onderkent ’s lands grootste bank een belangrijke rol voor assurantietussenpersonen. “Persoonlijk, professioneel advies en begeleiding zijn onderscheidend.” Die kwaliteiten moeten het hoofd bieden aan steeds harder optredende verzekeraars, die volgens de Rabobank op zoek gaan naar nieuwe distributiekanalen – zoals internet – voor eenvoudige risico’s.
Ondernemers
In dezelfde studie Cijfers & Trends maakt Rabobank melding van een Nipo-onderzoek naar toekomstvoorzieningen van ondernemers. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van alle ondernemers een pensioenregeling heeft, veelal bij een verzekeraar ondergebracht. Verder heeft een relatief groot deel een overlijdensrisicoverzekering. Tweederde van de ondervraagde ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ondernemers die vennootschapsbelasting moeten betalen, blijken meer regelingen te hebben getroffen dan inkomstenbelastingplichtige ondernemers. Verder neemt het aantal getroffen voorzieningen voor de ondernemer zelf toe naarmate het bedrijf groter wordt. Ondernemers die geen regelingen hebben getroffen, geven daarvoor diverse redenen. De belangrijkste zijn: eigen vermogen, pensioenopbouw via ander werk, net gestart en te duur (14%). Van de ondernemers die nog geen voorziening hebben getroffen, is 38% dit alsnog van plan.

Reageer op dit artikel