nieuws

Raad van Toezicht: claimanten moeten ongevraagd expertiserapport

Archief

krijgen

Aansprakelijkheidsverzekeraars dienen van in hun opdracht vervaardigde expertiserapporten standaard een kopie te sturen naar de betrokken claimant. Het niet spontaan sturen van dergelijke rapporten schaadt de goede naam van het verzekeringsbedrijf, stelt de Raad van Toezicht Verzekeringen in een recente uitspraak (2001/24 WA).
Doordat de klaagster in de onderhavige zaak pas na herhaalde verzoeken het expertiserapport inzake een waterschade kreeg toegezonden, was haar in feite zeer relevante informatie onthouden. Het ging daarbij om informatie die ‘belastend’ was voor de verzekeringnemer van de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar.
De zaak draaide om het doorspuiten van een zogeheten standleiding in een flatgebouw. Bij dat doorspuiten ontstond schade in een woning, doordat de afvoerleiding ter plaatse niet afgedopt was (ten bate van afvoer van water uit een wasmachine). De aansprakelijkheidsverzekeraar van de verhuurder wees aansprakelijkheid van de verhuurder van de hand en ook de aannemer zou volgens hem vrijuit gaan.
Uit het in opdracht van verzekeraar opgestelde expertiserapport blijkt, dat “een medewerker van de verhuurder reeds vóór het uitvoeren van de ontstoppingswerkzaamheden had geconstateerd dat afvalwater uit de voor een wasmachine bestemde afvoerleiding in de keuken van de flat was gestroomd”.

Reageer op dit artikel