nieuws

PVK: onafhankelijk toezicht op intermediair is noodzaak

Archief

Uit een onderzoek dat de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft laten uitvoeren, blijkt dat verzekeraars bij hun relaties met tussenpersonen en gevolmachtigden vooral kijken naar economische factoren. Dat bevestigt de noodzaak van onafhankelijk toezicht, aldus de PVK.

Het onderzoek is door de Vrije Unversiteit uitgevoerd onder alle in Nederland werkzame verzekeraars en samengevat in het rapport ‘Verzekeraars en assurantietussenpersonen’. Het rapport behandelt de wijze waarop verzekeraars de relaties met tussenpersonen en gevolmachtigden invullen en gaat uit van gegevens over 1999. Belangrijkste conclusie is dat verzekeraars bij de samenwerking met het intermediair weinig belang hechten aan professionele factoren als aansluiting bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen en het lid zijn van een brancheorganisatie. Economische factoren als de verwachte productie scoren veel hoger bij verzekeraars.
Onafhankelijk toezicht op het intermediair is daarom noodzaak, vindt de PVK. “Bij verzekeraars slaat de balans te veel door naar commerciële factoren”, aldus Carina de Wijs van de PVK.
Productie
Levensverzekeraars werkten in 1999 gemiddeld samen met 3.033 tussenpersonen, schadeverzekeraars gemiddeld met 2.261 tussenpersonen. Het gemiddeld aantal volmachtkantoren waar een verzekeraar mee werkt, ligt beduidend lager: 29 voor zowel Schade als Leven.
Over het algemeen zijn tussenpersonen verantwoordelijk voor 73,4% van de premie-inkomsten van verzekeraars. De bijdrage van de volmachtagenten is een stuk kleiner, hoewel de productie per gevolmachtigde wel aanzienlijk hoger ligt.
Over 1999 blijkt dat gemiddeld bijna de helft van de tussenpersonen waar een verzekeraar zaken mee doet, geen productie heeft aangebracht. “En omgekeerd blijkt dat tussenpersonen gemiddeld maar voor 50% van de verzekeraars waar zij ‘op papier’ mee werken, productie aanbrengen”, zegt De Wijs. Meer dan een kwart van de tussenpersonen is de afgelopen vijf jaar vervangen. Van de gevolmachtigden brengt het merendeel actief productie aan.
Verzekeraars die ook met gevolmachtigden werken, stellen hogere eisen aan hun tussenpersonen, dan verzekeraars die alleen met tussenpersonen werken, aldus het rapport. Zij investeren ook meer in het toezicht.
Het rapport sluit aan bij de plannen van het ministerie van Financiën om het toezicht op tussenpersonen dit najaar vorm te gaan geven. Het rapport wordt op verzoek gratis aan belangstellenden toegestuurd. Voor meer informatie: tel. 055-357.66.77 (vragen naar John Gerrets).

Reageer op dit artikel