nieuws

Principes

Archief

Hét handelsmerk van het verzekeringsbedrijf is het geven van zekerheid en vertrouwen

De bedrijfstak laat niet de onkreukbaarheid van zijn principes te communiceren en commercieel uit te baten. En met succes, want dagelijks worden kort- en vooral langlopende polissen met miljoenen aan verzekerde bedragen gesloten. Consumenten en bedrijven vertrouwen er – terecht – vast op dat verzekeraars hun financiële afspraken zonder meer zullen nakomen. De gang van zaken bij de integratie van Zwolsche Algemeene (ZA) in AGF-zuster Royal Nederland is het zoveelste bewijs dat verzekeraars zélf zich niet aan deze principes gebonden weten, zeker niet als hun portemonnee in het geding komt. Alle toezeggingen die AGF eind vorig jaar deed om ZA te kunnen inlijven, blijken nu evenveel waard als guldens na de euroconversie. De zonder pardon aan de kant geschoven ZA-directeur Ben Degen, die kort de illusie mocht koesteren de identiteit en zelfstandigheid van ‘zijn’ bedrijf te hebben kunnen waarborgen, moet zich nu letterlijk ‘bekocht’ voelen. Het siert hem dat hij desondanks aan zijn principes wilde blijven vasthouden, hoewel dit zijn hoofd onvermijdelijk op het hakblok moest brengen. Het excuus van AGF dat de fundamentele koerswijziging is verordonneerd door het Duitse moederbedrijf Allianz, is te goedkoop. Besluiten van strategische aard, waaronder fusies en overnames, vinden niet plaats zonder overleg met en medeweten van de grootste aandeelhouder. AGF moet dus wel van meet af aan op de hoogte zijn geweest van het op zich logische integratiescenario, maar heeft deze informatie niet vooraf aan ZA willen communiceren. Deze communicatie met de Franse slag was eerder voor de vakbonden aanleiding een klacht in te dienen bij de SER wegens overtreding van de fusiegedragscode, omdat een toelichting op de overname van ZA uitbleef. In dit kader zou AGF richting haar verzekerden al heel gauw spreken van ‘verzwijging’ op grond waarvan een verzekeringscontract nietig zou zijn, maar voor afspraken met andere maatschappijen gelden – hoe inconsequent – kennelijk andere regels. De toezeggingen aan ZA moeten worden beschouwd als de verleidingskunsten van een Franse charmeur aan het adres van een begerenswaardige Nederlandse bruid die zich, wetende dat zij toch op een keer door haar Amerikaanse moeder zou worden ‘uitgehuwelijkt’, het hoofd op hol heeft laten brengen. Bijzonder wrang is dat ZA volgend jaar het honderdjarig bestaan had willen vieren. Los nog van de vraag of het personeel op zo’n jubileumviering zit te wachten, is het uiterst onzeker of Allianz daarvoor nog wel ruimte zal geven. Weliswaar heet het officieel dat het integratieproces eind 2003 zal zijn afgerond, maar wat is het woord van Allianz in deze nog waard? Wat dat betreft zijn alle middelgrote Nederlandse verzekeraars gewaarschuwd nu het Duitse concern bij monde van topman Detlev Bremkamp te kennen heeft gegeven in ons land “nog niet te zijn waar we willen zijn”. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel