nieuws

Pretverzekeraar Sir Huckleberry voortaan onder toezicht PVK

Archief

De in reclamerisico- en kansspelverzekeringen gespecialiseerde onderlinge Sir Huckleberry in Amsterdam heeft een WTV-vergunning verkregen. De maatschappij was tot voor kort vrijgesteld van dit wettelijk toezicht.

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft eind vorige maand een vergunning afgegeven voor het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf in de branche ‘diverse geldelijke verliezen’. Volgens een woordvoerder is de vergunning afgegeven, omdat de maatschappij “risico’s in het buitenland wil gaan verzekeren”.
De maatschappij was sinds eind 1993 ingeschreven als vrijgestelde onderlinge onder de handelsnaam: Sir Huckleberry Prize Indemnity Insurance Company Onderlinge Waarborgmaatschappij UA.
Pretpolissen
“De meest ongewone verzekeringsmaatschappij ter wereld”, zoals Sir Huckleberry zichzelf typeert, heeft van het verkopen van bijzondere polissen zijn handelsmerk gemaakt. De naam van de verzekeraar is afgeleid van de bijnaam (‘Huckleberry’) van directeur/oprichter Knutt Karsten Eicke, die al in 1985 met zijn activiteiten begon vanuit het ministaatje Liechtenstein.
De maatschappij voert elf producten tegen éénmalige premies, waaronder min of meer serieuze dekkingen voor de kosten van het slaan van een hole in one, het krijgen van een tweeling, het stranden van een huwelijk, het uitvallen van mobiele telefoons en voor de gevolgen van een beurscrash.
Verder worden diverse ‘pretpolissen’ aangeboden, variërend van een dekking voor de kosten van een algemeen alcoholverbod (verzekerde som maximaal ( 4.000), een lotto-frustratiepolis (verzekerde som maximaal ( 20.000), een dekking voor onschuldige veroordeling tot celstraf (verzekerde som maximaal ( 5.000) en bigamiepolis (verzekerde som maximaal ( 4.000) en een heuse dekking voor kidnapping door buitenaardse wezens (verzekerde som maximaal ( 50.000).
Kidnapping door buitenaardse wezens levert nabestaanden maximaal een halve ton op, indien dit risico is verzekerd bij Sir Huckleberry.
Directeur en oprichter Knutt Karsten Eicke.

Reageer op dit artikel