nieuws

Pretverzekeraar heeft de wind fors tegen

Archief

Het gaat Sir Huckleberry Prize Indemnity Insurance Company, de onderlinge die is gespecialiseerd in reclamerisico- en kansspelverzekeringen, veel minder voor de wind dan enige jaren geleden. De Amsterdamse pretverzekeraar zag de omzet de laatste vier jaar met een veelvoud teruglopen.

Sir Huckleberry boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van e 27.303, iets meer dan de helft van de premieomzet vorig jaar: e 47.180. Ten opzichte van het recordjaar 1999 is het brutopremievolume dramatisch gedaald. In dat jaar incasseerde de onderlinge nog e 134.403 aan premies.
Het bedrijfsresultaat beliep vorig jaar e -5.546 tegen e -18.094 in 2000. Het eigen vermogen van de pretverzekeraar bedroeg e 501.508 (478.208). Een geldlening van e 477.103 aan directeur/eigenaar Knut Eicke is eind juni dit jaar omgezet in aandelenkapitaal.
Toezicht
Sir Huckleberry werd vorig jaar onder wettelijk toezicht geplaatst, omdat de onderlinge ook ‘risico’s’ over de grens wil sluiten. Sinds 1993 was de onderlinge ingeschreven bij de Pensioen- en Verzekeringskamer als vrijgestelde verzekeraar.
De maatschappij voert elf producten tegen eenmalige premies, waaronder min of meer serieuze dekkingen voor de kosten van het slaan van een hole in one, het krijgen van een tweeling, het stranden van een huwelijk, het uitvallen van mobiele telefoons en voor de gevolgen van een beurscrash. Verder worden diverse ‘pretpolissen’ aangeboden, variërend van een dekking voor de kosten van een algemeen alcoholverbod, een lotto-frustratiepolis, een dekking voor onschuldige veroordeling tot celstraf, een bigamiepolis en een dekking voor kidnapping door buitenaardse wezens.

Reageer op dit artikel