nieuws

Premieomzet daalt bij Robein Leven

Archief

Het gaat niet goed met de premieomzet van direct-writer Robein Leven. Na dalingen van 28% in 2001 en 10% vorig jaar zijn de premie-inkomsten in het eerste kwartaal opnieuw met een kwart afgenomen.

Vorig jaar kwam de brutopremieomzet uit op e 65,4 (72,9) mln, waarvan e 50,2 (57,3) mln uit koopsommen. Robein schrijft de daling toe aan de sterk teruglopende interesse voor beleggingsverzekeringen, de specialiteit van de Haagse maatschappij. Vorig jaar bedroeg het premie-aandeel van de unit-linkedpolis 52% tegen bijvoorbeeld 67% in 2000. In het afgelopen eerste kwartaal is dit aandeel zelfs tot 30% gereduceerd. Het aantal nieuw verkochte verzekeringen daalde met 9%, waardoor de totale portefeuille nu 45.000 polissen telt (-1%).
Robein heeft wel maatregelen getroffen en probeert via mailings en telefoontjes de omzet omhoog te krikken. De maanden april (“fractioneel”) en mei (“aanzienlijk”) leverde een hogere omzet op dan in dezelfde maand volgend jaar. Verder wordt gewerkt aan de lancering – in september – van een nieuw product voor expirerende lijfrentekapitalen; beleggingen worden hierbij gekoppeld aan de nodige garanties. Robein heeft vooral de maand december voor ogen, als aan Robein-spaarpolissen e 40 mln expireert.
Solvabel
De dalende premieomzet deert directeur en mede-eigenaar Eric Reintjens niet. “De winst is met dubbele cijfers gegroeid”, benadrukt hij. Dat was onder meer te danken aan een bate van e 80,7 (25,9) mln op de winst- en verliesrekening onder de noemer ‘wijziging technische voorzieningen voor beleggingen voor rekening van polishouders’. “Een gevolg van de dalende aandelenkoersen, waardoor de voorziening voor beleggingen van polishouders afneemt en een bate vormt op de winst- en verliesrekening”, legt directielid Fabius uit. “Normaal is dit een negatieve post, behalve de laatste twee jaar.”
Het nettoresultaat 2002 bedraagt uiteindelijk e 1,2 (1,0) mln. Mede hierdoor kan de daling van het eigen vermogen (24,6) mln – het gevolg van verliezen op aandelen – worden beperkt tot e 0,2 mln. En dat levert vervolgens weer een hoger solvabiliteitscijfer op dan een jaar eerder: 166% tegen 161%. “Het hoogste gepubliceerde cijfer uit de historie van Robein, waarmee zij een gunstige uitzondering vormt op veel verzekeraars en pensioenfondsen”, stelt Reintjens.
Kostenreductie
Robein maakt veel werk van het reduceren van kosten. Binnen het levenbedrijf wordt een structurele kostenbesparing nagestreefd van e 1 mln per jaar, onder meer door vertrekkend personeel niet (of hooguit intern) te vervangen.
Ook Robein Bank werkt aan een kostenreductieprogramma. De bank leed vorig jaar weer een verlies van e 0,2 mln, tegen e -0,7 mln een jaar eerder. De hypotheekportefeuille steeg met 4,2% tot e 32,7 mln.

Reageer op dit artikel