nieuws

Premiedaling Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de brutopremie-omzet van Onderlinge ‘s-Gravenhage gedaald. Aanpassing van bestaande polissen aan de nieuwe belastingwetgeving is daar onder meer de oorzaak van.

Het brutopremie-inkomen over 2001 bedroeg e 73,6 (74,3) mln, waarvan slechts 4% uit collectiviteiten, net als het jaar ervoor. De koopsomomzet nam nog wel iets toe tot e 28,5 (27,4) mln, maar de omzet uit periodieke premies daalde tot e 44,4 (46,2) mln. In termen van verzekerd kapitaal bedroeg de productie e 193,4 mln. Daartegenover stond een verval van e 203,8 mln, waardoor per saldo een afname van e 2,8 mln overblijft tot een verzekerd kapitaal van in totaal e 2,8 miljard.
Ondanks de met e 1,5 mln gestegen bedrijfskosten tot e 25,4 mln, vooral vanwege de euro en het belastingstelsel, steeg het resultaat na belastingen tot e 18,6 (17,6) mln. Daarvan wordt 95% als winstdeling uitgekeerd aan de polishouders, oftewel e 18,4 mln.
Onderlinge ‘s-Gravenhage verstrekte vorig jaar 126 (93) nieuwe hypotheken voor een gezamenlijk bedrag van e 13,7 (7,9) mln. Bij de Haagse levensverzekeraar en diens schadedochter Neerlandia van 1880 werkten eind vorig jaar 288 (292) mensen.

Reageer op dit artikel