nieuws

Premie-inkomen DAS stijgt met 10%

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft vorig jaar het brutopremie-inkomen met 10% verhoogd tot e 82,3 (74,8) mln. De nettowinst bedroeg e 4,1 (3,7) mln.

Het technische verzekeringsresultaat kwam uit op e 3,9 (2,9) mln. Tegenover de (premie)-inkomsten stonden onder meer de rechtshulpkosten à e 49,7 (45,6) mln, uitgekeerde provisies van e 17,7 (15,9) mln en overige bedrijfskosten van e 13,3 (13,0) mln. Het eigen vermogen van DAS nam door tegenvallende beleggingsresultaten af tot e 23,1 (24,7) mln, al blijft de solvabiliteitsmarge nog 2,5 keer zo hoog als wettelijk vereist.
De 520 medewerkers van DAS (in fte) grijpen overigens net naast een collectieve winstuitkering. Daarvoor moet de winst namelijk 5% van het brutopremie-inkomen bedragen. De winst over 2001 strandt op …4,97%.
SNS Reaal
Begin dit jaar is het verzekeringsbedrijf van SNS Reaal een samenwerking aangegaan met DAS: van Hooge Huys, SNS Bank en Proteq zijn ongeveer 85.000 polissen overgekomen. SNS Reaal dat jarenlang zijn rechtsbijstandzaken liet uitvoeren door SRK, heeft tegelijkertijd een belang van 5% genomen in DAS.
Andere minderheidsaandeelhouders zijn Fortis/ASR (15%), Delta Lloyd (12,5%), Levob (8%), Avéro Achmea (1,2%) en AXA én Nieuwe Hollandsche Lloyd (beide ± 2,5%). Grootaandeelhouder is het Duitse DAS-concern.
Delta Lloyd – dat zijn belang van 5% heeft vergroot tot 12,5% – heeft per 1 januari alle rechtsbijstandverzekeringen van dochter Ohra bij DAS ondergebracht. De overdracht van de Ohra-portefeuille (zo’n 75.000 polissen) heeft DAS aangegrepen om direct een nevenvestiging in Arnhem te openen. Eerder was dat al gedaan in ‘s-Hertogenbosch. DAS heeft diverse doelen met de nevenvestigingen: opvang van de groei van het personeelsbestand, toegang tot een grotere arbeidsmarkt, sterkere aanwezigheid in de regio en de markt.

Reageer op dit artikel