nieuws

Postenbank DAK nadert 200.000 polissen

Archief

Het aantal polissen dat door de coöperatieve postenbank DAK wordt geadministreerd, is vorig jaar gestegen tot 196.566 (183.000), een groei van 7,4%. De inkomsten van DAK namen mede hierdoor toe, zodat een verhoging van de omslagkosten voor de leden opnieuw achterwege kon blijven.

De premie-omzet van de door DAK geadministreerde posten bedroeg vorig jaar f 84,8 (75,0) mln. Gemiddeld zijn 168 (163) posten per lid geboekt. De inleggelden stegen naar 58.350 (55.900). De brutowinst groeide naar een kleine 40.mille waarvan netto 35 mille overbleef. Het eigen vermogen groeide naar bijna f 1 mln.
Voor dit jaar houdt DAK rekening met verdere groei. De postenbank zegt kansen te (blijven) zien voor zelfstandige tussenpersonen. “Dat is de lokale ondernemer die niet gelooft in het schrikbeeld dat internet op termijn de diensten van de tussenpersoon overbodig maakt”, aldus de directie. Het intermediair dat de moderne ontwikkelingen inzet om de verzekeringnemer adequaat van dienst te zijn, heeft de toekomst, vindt DAK.
Nieuwe leden
Bij DAK meldden zich vorig jaar 192 assurantiekantoren aan, waarvan er uiteindelijk 84 als lid werden toegelaten. Er werd afscheid genomen van 35 leden, zodat het bestand per saldo groeide naar 1.167 (1.118) kantoren. Het merendeel (22) van de beëindigde lidmaatschappen was het gevolg van fusies; in dertien gevallen moest de naam worden geschrapt vanwege overname.
Van de resterende aanvragen voor het lidmaatschap moeten er nog 79 worden afgehandeld; 29 aanvragen werden geweigerd. Tien kantoren (35%) werden afgewezen vanwege hun financiële situatie en negen kantoren (31%), omdat zij net gestart waren. In een geval werd geen lidmaatschap verleend omdat het assurantiekantoor eigendom is van een verzekeraar (captive). Het aantal agentschappen van verzekeraars groeide vorig jaar met twee (Anker Rechtsbijstand en Amev-Hippo Assuradeuren) maar liep als gevolg van fusies per saldo terug tot 97 (105).

Reageer op dit artikel