nieuws

Postbank succesvol met koopsompolissen

Archief

Postbank Leven heeft vorig jaar zijn brutopremie-omzet met 32% vergroot tot f 655 mln. Vooral de 137% hogere verkoop van koopsompolissen was daarvoor verantwoordelijk.

Van de f 655 (497) mln brutopremie uit levensverzekeringen is f 527 (362) mln voor eigen rekening; dat betekent een stijging met ruim 45%. Net als in 1999 zorgen de koopsompolissen voor de groei: f 252,6 mln koopsompremie tegen f 106,4 mln een jaar eerder. De premiebetalende levenpolissen brachten 3% (4%) meer premie binnen: f 402,4 (390,7) mln.
De Postbank schrijft de stijging toe aan een in het najaar gehouden actie. Met het oog op het nieuwe belastingstelsel bleken veel mensen bereid tot een storting van lijfrentepremie. Vooral de beleggingskoopsommen waren in trek: +220% tot f 185 mln tegen een plus van 33% tot f 67 mln voor de garantiekoopsommen. In totaal kwam er voor unit-linkedverzekeringen f 245,4 (92,7) mln aan premie binnen, tegen f 409,6 (404,4) mln voor garantieverzekeringen.
De kosten van het levenbedrijf van de Postbank stegen tot f 73,5 (60,2) mln, dankzij hogere automatiseringskosten en de introductie van de euro. Het technisch resultaat Leven daalde wederom en wel fors tot f 7,5 (18,7) mln. “Veroorzaakt door hogere sterfte bij de spaarhypotheken, hogere automatiseringskosten en hogere personeelskosten”, zo stelt de Postbank. De nettowinst steeg desondanks tot f 37,2 (32,9) mln.
Schade
Postbank Schade heeft vorig jaar een brutopremiestijging van 17,4% (6,8%) gerealiseerd tot f 89,9 (76,6) mln, waarvan voor eigen rekening f 86,6 (74,0) mln. De stijging is (wederom) toe te schrijven aan de succesvolle verkoop van de Postbank Ongevallen Polis en de doorlopende Blue Travel Polis. De premie Ongevallen en Ziekte steeg naar f 78,6 (67,3) mln. Het premie-inkomen in de branche Motorrijtuigen is, na het stopzetten van de bromfietstekening in 1999, gedaald tot nul. Het premievolume van de branches Brand en Overige Varia nam toe tot f 9,2 (7,3) mln, respectievelijk f 2,2 (1,9) mln.
Het technische resultaat Schade verbeterde verder tot f 23,8 (18,3) mln, onder meer door betere resultaten Inkomen en Motor (door het wegvallen van de bromfietsschades). Verder viel de millenniumvoorziening van f 4,2 mln vrij. De kosten van Postbank Schade stegen tot f 26,9 (24,0) mln. De nettowinst ging omhoog naar f 15,9 (12,4) mln. Bij de ING-dochter waren vorig jaar 166 (148) medewerkers in dienst, van wie er 101 (77) werken voor het levenbedrijf.

Reageer op dit artikel