nieuws

Polis Royal & Sun Alliance voor ‘sturende werknemers’

Archief

Royal & SunAlliance (R&SA) is daadwerkelijk op de proppen gekomen met een specifieke verzekering voor de werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers in hun rol van bestuurder van een motorrijtuig. De polis wordt uitsluitend afgezet via gevolmachtigde agenten van R&SA.

Met deze verzekering haakt R&SA in op een recente uitspraak van de Hoge Raad, die ook al door het volmachtbedrijf Wuthrich was aangegrepen voor productontwikkeling (zie AM 15, pag. 1). De polis van R&SA heeft als naam ‘WEGAMpolis’, waarin de afkorting staat voor Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van Motorrijtuigen. Onder de dekking vallen alle motorrijtuigen die ten behoeve van het bedrijf worden gebruikt. Registratie van de kentekens is niet nodig en het wagenpark hoeft niet verzekerd te zijn bij R&SA. De dekking bestrijkt niet alleen bedrijfs- en privé-auto’s, maar ook alle andere motorrijtuigen die ten behoeve van het bedrijf worden gebruikt, zoals bromfietsen, vorkheftrucks, werk- en landbouwmateriaal.
Gedekt zijn letselschade en materiële schade, met uitzondering van schade aan het motorrijtuig zelf. De polis kent geen eigen risico en de contractsduur is twaalf maanden, met als vaste vervaldatum 1 januari. Het verzekerde bedrag is e 500.000 ( ruim f 1,1 mln) per gebeurtenis. Dit bedrag kan tegen een premieopslag van 50% verhoogd worden tot e 1 mln (ruim f 2,2 mln) per gebeurtenis.
Premiestelling
De premie is gebaseerd op het gemiddelde aantal werknemers (inclusief uitzendkrachten, seizoenwerkers en vakantiekrachten) en de mate waarin de werknemers regelmatig met een motorrijtuig voor het bedrijf onderweg zijn.
De premie bedraagt e 25 per werknemer per jaar indien minder dan 25% van de werknemers regelmatig met een motorrijtuig voor het bedrijf onderweg is. Geldt dit laatste voor 25-50% van de werknemers, dan bedraagt de premiegrondslag e 35. Is meer dan 50% van de werknemers regelmatig gemotoriseerd voor het bedrijf op pad, dan is de premiegrondslag e 45.
Ook landbouwmateriaal is gedekt op de polis van R&SA.

Reageer op dit artikel