nieuws

Platform E-business richt pijlen op ketenintegratie

Archief

Binnen vijftien maanden moet standaardisatie van het berichtenverkeer en standaardisatie van de gebruikte interfaces tussen verzekeraars en tussenpersonen een feit zijn.

Dat zegt Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd en voorzitter van het vorig jaar opgerichte E-business platform, na een onderzoek van het adviesbureau M&I/Partners, in opdracht van het platform. Het onderzoek levert vijftien knelpunten op, die voornamelijk de intermediaire distributiekolom betreffen. Reden voor het E-business platform om de ketenintegratie in deze distributiekolom te bevorderen, met als speerpunten de standaardisatie van berichtenverkeer én die van de door verzekeraars en intermediair gebruikte interfaces.
Tegelijkertijd wordt op korte termijn ingezet op het terugbrengen van het aantal aanvraagformulieren. “Op dit moment circuleren er in de branche ruim 900 aanvraagformulieren. Voor het einde van het jaar hebben we dat teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau en zijn de formulieren gestandaardiseerd”, zegt Hoek. Daarbij moet gedacht worden aan een standaardisatie zoals die heeft plaatsgevonden bij het schadeformulier dat gebruikt wordt bij aanrijdingen.
Een twee “quick win” moet gerealiseerd worden op het terrein van het online brengen van polisvoorwaarden. Ook dat moet voor het eind van het jaar gerealiseerd zijn. Hoek: “Het is natuurlijk niet zo dat we dan alle polisvoorwaarden van alle verzekeraars online beschikbaar hebben, maar de grote verzekeraars hebben zich daaraan gecommitteerd.”

Reageer op dit artikel