nieuws

PGGM wil verzekerings- maatschappijen verkopen

Archief

Na het afketsen van de joint-venture met Delta Lloyd wil pensioenfonds PGGM de verzekeringsdochters Olma Leven en Careon Schade verkopen. Het pensioenfonds heeft er in financieel opzicht weinig plezier van gehad.

Het is de tweede keer dat PGGM rept over het mogelijk buiten de deur zetten van de verzekeringsactiviteiten. In 1999 werd, na drie dramatische schadejaren in de ziekteverzuimportefeuille, ook al gedreigd de stekker eruit te trekken. Het pensioenfonds stak toen nog voor zo’n e 60 mln in de verzekeringsdochters. Voor de aankoop van Olma werd in 1996 overigens e 19,1 mln betaald. Alleen in de jaren 2000 en 2001 plukte PGGM de vruchten van het verzekeringsbedrijf, met winstcijfers rond de e 17 mln.
PGGM sluit niet uit dat de verzekeringsbedrijven gedeeltelijk worden verkocht. “Waar mogelijk worden delen van de portefeuilles bij PGGM zelf ondergebracht.” De derde verzekeraar die onder vleugels van het pensioenfonds actief is, Careon Leven, houdt naar alle waarschijnlijkheid langzaam op te bestaan. Het pensioenfonds biedt sinds vorig jaar zelf een aanvullend pensioenproduct (PGGM Extra Pensioen) aan. Daarvan werden er in 2002 al meer dan tienduizend verkocht. Gevolg is dat de polissen van Careon Leven nauwelijks meer worden gesloten.
Eigen rekening
De gevolgen van de leegloop bij het levenbedrijf waren vorig jaar direct zichtbaar, toen alle verzekeringsactiviteiten van PGGM aan premieomzet eigen rekening nog maar e 60 (80) mln opleverden. Mede daardoor zakte het technische resultaat naar e -22 (-4) mln. Het nettoresultaat stemde nog somberder: onder de streep bleef e -23,5 (17,3) mln over.
Careon Leven zag het resultaat dalen van e 4,6 mln positief naar e 3,7 mln negatief. PGGM noemt drie oorzaken: minder premie-inkomsten, verliezen op aandelenbeleggingen en extra personeel om de (gedeeltelijke) afschaffing van spaarloon en de basisaftrek lijfrente administratief te kunnen opvangen.
Careon Schade behaalde wel winst: e 9,8 (23,6) mln. Wederom viel een deel van de in het verleden getroffen voorzieningen voor oude schadegevallen vrij. De omvang van de portefeuille bleef stabiel: tegenover een aanzienlijk aantal nieuwe polissen stond het wegvallen van enkele grote ziekteverzuimcontracten doordat grote instellingen dit risico steeds vaker voor eigen rekening nemen. De premies eigen rekening van Careon Schade bedroegen e 15 (17) mln.
Olma ten slotte, de levensverzekeraar voor artsen, dook door een waardedaling in de aandelenportefeuille zwaar in het rood: e -26,7 (-0,5) mln. De premieomzet liep onder invloed van het nieuwe fiscale regime terug tot e 10,8 (14,6) mln. Groei was er wel in de portefeuille assurantiebemiddeling: van e 1,2 mln provisie naar e 1,8 mln.
De tak arbodienstverlening van Maetis, voor 51% in handen van PGGM, realiseerde een omzetstijging van 20% tot e 104 (87) mln. Het verlies halveerde tot e -6 mln.

Reageer op dit artikel