nieuws

PGGM weet nog geen raad met verzekeraar

Archief

Pensioenfonds PGGM heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de eigen verzekeringsdochter. Vanaf 1 januari mag de naam PGGM Verzekeringen niet meer worden gebruikt.

“We buigen ons momenteel over twee belangrijke vragen: wat willen wij aanvullend op de pensioenregeling bieden en vervolgens hoe willen we dat doen”, zo vat woordvoerder Cees Verhagen samen.
“Pas als we op die vragen een antwoord hebben, kunnen we over een eventuele naam gaan nadenken.” Volgens Verhagen staan daarbij allerlei opties open. “We kunnen bijvoorbeeld putten uit voormalige merken als Olma of Altis.” Zeker is wel dat PGGM geen aansluiting gaat zoeken bij de door collega-pensioenfonds ABP ontworpen oplossing: Loyalis (zie AM 20, pag. 1).
Ook zal van polishouders van PGGM Verzekeringen geen machtiging worden gevraagd voor uitwisseling van pensioengegevens tussen pensioenfonds en verzekeraar. “Zo’n machtigingsactie is uitgesloten.”

Reageer op dit artikel