nieuws

Pensioenprotest

Archief

ASR-bestuursvoorzitter Carlo de Swart, de voorman van het Verbond van Verzekeraars, heeft een opvallend initiatief genomen

Op 8 oktober wil hij – in samenwerking met de NVA – een protestmanifestatie houden tegen het beperken door de overheid van het fiscaal begunstigde ‘pensioensparen’. Ook vindt De Swart het de hoogste tijd voor “een fundamenteel pensioendebat”. Veel pleit er vóór de kritiek van verzekeraars op de overheid over de voorgenomen aantasting van het pensioenstelsel. Door haar inconsistente pensioenbeleid heeft de overheid zich een onbetrouwbare partij getoond. Daarom moet worden gevreesd dat een pensioendebat, zoals De Swart graag ziet, nauwelijks garanties voor de toekomst zal opleveren. Ter illustratie: de commissie Witteveen had meer dan vijf jaar nodig om een nieuw fiscaal dichtgetimmerd pensioengebouw op te leveren dat met zijn tijd mee zou kunnen gaan. Zo’n drie jaar na het opsteken van deze ‘pensioenparaplu’, worden daarin al grote gaten geschoten: de verhoging van de jaarlijkse pensioenopbouw wordt teruggedraaid tot 1,75% en het sparen via de werkgever voor een aanvulling op het pensioen wordt weer ‘gecanceld’. Begrijpelijk dat verzekeraars en intermediair ronduit ‘pissig’ zijn op de overheid en hun ontevredenheid maar al te graag willen uiten op een protestdag. Of de invloed van zo’n protestgeluid evenwel groot genoeg zal zijn om een kamermeerderheid op andere gedachten te brengen, is zéér de vraag. Los van de (terechte) kritiek op het jojobeleid van de overheid, zullen verzekeraars en hun tussenpersonen primair zelf tot een fundamentele (her)bezinning op hun bedrijfsbeleid moeten komen. Alleen al het simpele feit dat hun commerciële aanpak afhankelijk is van fiscale begunstiging door de overheid, geeft te denken. De Swart geeft blijk van zelfkennis, als hij opmerkt dat daardoor “simpele populaire producten” niet meer kunnen worden verkocht. En dat scheelt omzet en doet dus pijn. De keerzijde is dat met name tussenpersonen hun adviestaak kunnen opwaarderen door klanten concreet inzicht te geven in hun ‘pensioengat’. Met als bijkomend plezierig voordeel dat noodzakelijke vervolgstortingen simpel aangetoond kunnen worden. Aangezien er volgens het Verbond meer dan vijf miljoen Nederlanders met een ‘pensioengat’ zijn, kunnen verzekeraars en intermediair – met enige inspanning – zo nog voldoende aan hun commerciële trekken komen. Pensioenuitvoerder ING Pension Services geeft blijk van realisme als ze constateert dat “er in de lijfrentesfeer nog steeds voldoende fiscaal gunstig te reserveren valt voor de oudedag” en dat “werknemers een beter inzicht krijgen in hun pensioensituatie”. Zulk realisme missen De Swart en de NVA als ze menen door middel van een protestdag voor louter NVA-leden, en nota bene gefinancierd door verzekeraars, indruk te maken op politiek Den Haag. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel